Videregående uddannelser

Endnu et nano-skridt foran

Aalborg Universitet bliver hjemsted for en ny diplomingeniøruddannelse i nanoteknologi og -produktion.

Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) har godkendt uddannelsen, og det nordjyske universitet bliver indtil videre det eneste sted i landet, hvor der udbydes en diplomingeniørstudier inden for det nanoteknologiske område. Uddannelsen starter til efteråret og der forventes et årligt optag på 25 studerende. - Nanoteknologi har store potentialer for at bidrage til fremtidens vækst. Det er vigtigt, at nanoteknologi bliver introduceret bredere i de videregående uddannelser, så vi udnytter mulighederne i nanoteknologien. Jeg er derfor glad for, at Aalborg Universitet har taget initiativ til uddannelsen, siger undervisningsminister Ulla Tørnæs. - Den nye diplomingeniøruddannelse har fokus på det praktiske og anvendelsesorienterede. Derfor er den et glimrende supplement til de eksisterende kandidatuddannelser indenfor nanoteknologi på universiteterne i Aarhus og København samt Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet. Tilsvarende udbyder Aalborg Universitet en specialisering inden for civilingeniøruddannelsen, siger videnskabsminister Helge Sander (V). Godkendelsen af en diplomingeniøruddannelse i nanoteknologi og -produktion er endnu et led i regeringens overordnede strategi for at skabe vækst og velfærd via en satsning på de nye teknologier. På denne måde sikres, at der uddannes til fremtidens arbejdsmarked.