Lokalpolitik

Endnu et nej til nye byggegrunde

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Selvom der er mange der gerne vil udstykke flere parcelhusgrunde i Brønderslev, så er kommunen stadig ikke meget for at give tilladelse til flere byggegrunde. Udviklings- og Planlægningsudvalget har netop sagt nej til en ansøgning om at udstykke 10 parcelhusgrunde på Starengvej i Brønderslev. Begrundelsen er dels, at det er besluttet at byudviklingen skal ske i Brønderslev Nord og dels, at kommunen ikke har ret meget jord tilbage inden for den arealramme der er blevet tildelt. - Men det er ikke et endegyldigt nej. Vi henviser til kommuneplanen for 2009, hvor alle henvendelser bliver taget i betragtning, når vi skal finde ud af, hvordan udviklingen fremover skal være, siger udvalgsformand Bendt Danielsen (Borgerlisten). Økonomiudvalget har tidligere sagt nej til en ansøgning om nye byggegrunde i Ådalen i Brønderslev med henvisning til, at arealrammen var ved at være opbrugt. Men selvom der altså ikke bliver udstykket nye grunde lige nu, så mener Bendt Danielsen heller ikke, at der er et akut behov. - Jeg mener, at der er nok byggegrunde, indtil vi får revideret kommuneplanen. Jeg mener ikke, at det er at bremse udviklingen, men det er positivt, at der er så stor interesse for nye udstykninger, siger Bendt Danielsen.