Børnepasning

Endnu et sæt ønsker er klar

Kulturudvalget kigger på bl.a. støttetimer og en ny førskoleordning

HALS:Kulturudvalget er som det sidste af de fire stående udvalg i Hals Kommune klar med en ønskeseddel til de forestående forhandlinger om kommunebudgettet for 2004. Udvalgets ønskeseddel tæller indtil videre otte forskellige punkter, og højest prioriteret finder man et ønske om at få udvidet timeantallet i støttepædagogkorpset. - Det er i øjeblikket sådan, at der faktisk er kø på dette område, og det må der ganske enkelt ikke være, for så bliver det bare dyrere sidenhen, siger kulturudvalgsformand Sørn Nordhald (S) - og fortsætter: - Det er vigtigt, at vi tager fat omkring børnenes problemer så tidligt som muligt, og det kan godt betyde, at vi skal helt ned i dagplejen for at fange de problemer, der eventuelt måtte være. Derudover finder man på kulturudvalgets ønskeliste også en anmodning om at få indført obligatoriske førstehjælpskurser til alle dagplejere i dagtimerne. - Det er utrolig vigtigt, hvis vi skulle komme i den situation, at et barn kommer til skade. Faktisk burde hele Danmarks befolkning jævnligt gennemgå et sådant kursus, siger Sørn Nordhald. På prioriteringslisten finder man videre et ønske om, at tre børn under et år i dagplejen skal tælle for fire børn - for på dén måde at give dagplejerne rimelige arbejdsforhold, hvis det kun er meget små børn, at de passer - og derudover vil udvalget på børnepasningsområdet også gerne kunne råde over den børnehavebus, der p.t. er knyttet til børnehaven Østerladen i Hals. Den bliver nemlig frigivet i løbet af foråret 2004, når den nye børnehave i Hals står klar til indflytning, og Sørn Nordhald & Co. håber, at der kan findes penge til at bibeholde bussen i drift - så den kan bruges på skift af børnehaverne. - Den kan jo stadig køre, og så kan den virke som en pædagogisk gevinst i dagligdagen, bemærker Sørn Nordhald. Musikskolen er kulturudvalget også indstillet på at få et større kommunalt tilskud til, og på ønskelisten optræder endvidere et noget kontroversielt forslag om måske at indføre en ny førskoleordning. Den skal gå på, at forældrene selv skal kunne vælge, om de vil bruge for eksempel det sidste halve år af deres barns børnehavetid på at få det overflyttet til en førsko-leordning. - Det er en følsom én, som jeg godt ved, at børnehavepædagogerne ikke vil være glad for, men det kan være et alternativ, som noglen gerne vil have. Men det kan også sagtens ske, at forslaget går hen og bliver kasseret lynhurtigt, siger Sørn Nordhald. Knap så kontroversielle er de sidste ønsker på kulturudvalgets ønskeliste, for de går på at få tilvejebragt nogle støttekroner til tre forskellige kulturelle tiltag, Den Glade Vandrers Musikvenner, Amatørscenen Skansen og LandsbyRock i V. Hassing, ligesom der kigges på at få ensartet åbningstiderne i daginstitutionerne.