Arbejdsmarkedspolitik

Endnu et søm

De to SF-ere skriver i dette indlæg om aktivering af syge og ledige og den manglende statsrefusion.

På falderebet af den borgerlige regerings forhåbentlig sidste periode, er man endnu engang i forbindelse med en finanslov ved at vedtage vidtgående forandringer i arbejdsmarkedspolitikken - og det endog på en måde der pålægger de i forvejen økonomisk hårdt belastede kommuner nye store ekstraregninger. Vi hører ikke til de der begræder, at en vigtig del af forliget går ud på, at det vildtvoksende aktiveringscirkus, ikke mindst overfor sygedagpengemodtagere, forsøges bragt til ophør. Blot vil vi i al stilfærdighed tillade os at minde om, at diverse "pipfuglekurser", udarbejdet af kreative "andre aktører", næppe nogensinde ville have set dagens lys, hvis ikke det netop var regeringens politik, gennem forhøjede refusioner og præmiering af udlicitering, at animere til aktivering - næsten for enhver pris. Nu vender Støjberg så kursen 180 grader. Fra 1. januar 2011 ændres refusionssystemet radikalt, således at kommunernes refusioner generelt nedsættes. Fremover vil det kun være virksomhedsrettet aktivering, dvs. virksomhedspraktik, løntilskudsjob og kurser, der præmieres med forhøjet refusion - og det med en væsentlig lavere takst end hidtil. Resultatet er en millionregning til kommunerne - og det endog på et tidspunkt hvor 2011 budgettet netop med lodder og trisser er blevet vedtaget. Det er ganske enkelt uanstændigt! Der venter kommunernes jobcentre en stor udfordring i at få oprettet det nødvendige antal praktik- og løntilskudspladser, som man er pisket til, hvis ikke refusionstabet skal blive alt for voldsomt. Det vil kræve et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, hvis det tilnærmelsesvis skal lykkes, og i en situation med nedgang og afskedigelser på de fleste arbejdspladser, kan det sikkert blive svært at overbevise både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer om den højere visdom i at oversvømme arbejdsmarkedet med gratis eller støttet arbejdskraft. Der er lagt op til ballade og miskreditering af folk, der uforskyldt skal i aktivering, og det er ikke rimeligt. For at føje spot til skade, vil de nye lovforslag formentlig betyde, at kun de borgere der er nærmest på arbejdsmarkedet, vil opleve at få tilbudt virksomhedsrettet aktivering, mens de svageste må tage til takke med at blive parkeret med et tilbud, der kun lige lever op til minimumskravet om rettidighed. Udover det dybt asociale aspekt vil man ved disse ændringer øge marginaliseringen i en tid, hvor vi mere end nogensinde har brug for rummelighed. Regeringen støtter sin nye politik på nogle udokumenterede påstande om, at netop gratis/støttet virksomhedsaktivering er den hurtigste vej tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan det muligvis godt være, men det kræver en stærk og etisk bevidst styring at forhindre, at den enkelte ledige ikke bare misbruges som billig eller gratis arbejdskraft, der - når støtteperioden udløber - blot fyres og erstattes med den næste ledige i køen. Ud over den nævnte form for virksomhedsaktivering, er også kurser/uddannelse et middel til at bringe den enkelte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det er til og med et redskab, som begge parter på arbejdsmarkedet er enige om at efterspørge, da alle ved, at fremtidens danske virksomheder kræver velkvalificerede og omstillingsparate medarbejdere, hvis vi skal kunne klare os i globaliseringens hårde konkurrence. Her svigter Støjbergs nye lovforslag imidlertid også på det groveste. Det bliver både dyrere og mere besværligt at komme på de kortere AMU uddannelser. Prislofter betyder at en lang række kurser ganske enkelt må nedlægges, og da kurusrefusionerne til både virksomhederne og de ledige nedsættes, således at man reelt bliver økonomisk straffet for at tage på kursus, så vil incitamentet falde ganske drastisk. Det er en katastrofe at VCO ikke vil indse, at det er i nedgangstider, der skal investeres i uddannelse og opkvalificering, så vi kan stå klar til at gå et fremtidigt opsving i møde med den bedst muligt rustede arbejdskraft. Desværre er det nye lovforslag kun endnu et i rækken, der udover at svinge sparekniven over et arbejdsmarked, der har brug for det modsatte, også rammer meget skævt på landsplan. Tidligere har man forkortet dagpengeperioden og begrænset retten til supplerende dagpenge. Begge er tiltag der rammer landets yderområder meget hårdt, fordi der her er mange sæsonarbejdspladser indenfor eksempelvis turisme og fiskeindustri. I vores nærområde er det Skagen og Læsø der vil blive hårdest ramt, med yderligere fraflytning og nedlæggelse af arbejdspladser til følge. Det nye lovforslag vil gøre det meget svært for Frederikshavn kommune at få efteruddannet og omskolet den arbejdskraft, der bliver afskediget fra kriseramte brancher. Det hjælper ikke meget, at vi bruger ressourcer på at lave rapporter, der tydeliggør hvilke vækstspor vi skal basere vores fremtid på, hvis vi stort set fratages de redskaber vi skal bruge for at komme i mål. Endvidere må vi konstatere, at den geografiske omfordeling af statsrefusionerne, der også ligger i forslaget, endnu engang rammer landets yderdistrikter hårdt. Til gengæld tilføres de velhavende nordsjællandske kommuner mere end 200 mio. kr. ekstra. Regeringens arbejdsmarkedspolitik er endnu et søm til den kiste hvori vi kan begrave kommunernes mulighed for at agere decentralt og visionært. Endnu et søm i den kiste hvori landkommunerne kan begrave deres fremtid - eller som man ynder at sige i 3F: det er ganske enkelt for skævt! Vi trænger voldsomt til en nyorientering på arbejdsmarkedsområdet. Lad os snart få det folketingsvalg, og opfordre til at et nyt folketingsflertal som noget af det første vil kigge alvorligt på dette lands arbejdsmarkedspolitik! Jette Toft og Søren Visti Jensen Byrådsmedlemmer for SF - Arbejdsmarkedsudvalget Frederikshavn Kommune