Overenskomster

Endnu et VK-angreb

EKSKLUSIVAFTALER: VK har foretaget endnu et angreb på den danske aftalemodel på arbejdsmarkedet. De første skridt blev taget med deltidsloven og de tværfaglige a-kasser. Nu er turen kommet til eksklusivaftaler - og forude venter et indgreb mod retten til konflikt for at opnå overenskomst. Regeringen har lagt en salamitaktik, hvor de skærer skiver af, indtil der ikke er flere af vore rettigheder tilbage. Medmindre vi siger stop! Regeringen siger: Afskaffede eksklusivaftaler for LO-arbejdere, sikre den enkelte personlig frihed og ret til individu-elle aftaler. Vi siger:Arbejdernes personlige frihed på jobbet handler først og fremmest om indflydelse på egne løn- og arbejdsforhold. Den frihed er kollektive overenskomster og eksklusivaftaler en effektiv garant for.Individuelle aftaler fungerer kun mellem lige parter. Alene er den enkelte lønmodtager den svage part over for arbejdsgiveren. Kollektive aftaler - som VK vil underminere - er derfor den bedste sikring af den enkeltes rettigheder. Regeringens bekymring for den enkeltes frihed er det rene hykleri. Hvis det var den reelle begrundelse for at fjerne eksklusivaftalerne, hvorfor så nøjes med dem på LO-området? Hvad med eksklusivaftaler for advokater, læger og tandlæger, samt lignende ordninger inden for landbru-get og i erhvervslivet m. m.Vi opfordrer vore kolleger til at diskutere dette lovforslags mulige konsekvenser. Diskutér forslaget i jeres pauser og brug den tid der er nødvendig, for at konsekvenserne er klar for alle arbejdskammerater. Vi ved godt, at forslaget er på vippen til at blive forkastet, da DF har sagt, at de ikke kan stemme for forslaget. Men vi skal følge situationen nøje. Hvis de vil, kan de fjerne eksklusivaftalerne. Men hvis vi og vores kollegaer vil, kan vi nægte at arbejde sammen med uorganiserede. Det er vores demokratiske ret.