Frederikshavn

Endnu ingen plakatforslag godt i gang

FREDERIKSHAVN:Den 22 oktober er sidste afleveringsfrist i plakatkonkurrencen - hvor alle kan deltage - lanceret af Kultur- og Fritidsafdelingen. Fem uger før deadline har der været en halv snes telefoniske henvendelser til Kultur- og Fritidsafdelingen. Det er en bred vifte af borgere i alle aldre, som har henvendt sig, og spørgsmålene har kredset om afleveringsfrist og plakatformat. - Det er tydeligt, at mange har gjort sig mange kreative tanker, men endnu er der ikke blevet indleveret nogle plakater. Folk vil gerne gøre sig umage med deres bidrag og Kultur- og Fritidsafdelingen venter spændt på at tage imod de mange kreative udfoldelser fra borgerne, siger den ny kulturgesandt Anja Voel.