Naturkatastrofer

Endnu skrappere krav om bæk

Naturklagenævnet vil have oversvømmelser af marker langs vandløb stoppet

VRÅ:Det er tre og et halvt år siden landmændene ved Vester Elbæk og Løkken-Vrå Kommune klagede til Miljøklagenævnet over en afgørelse fra Miljøstyrelsen. Nu ser det ud til at afgørelsen bliver værd at vente på - for landmændene. Klagen handler om en afgørelse fra Miljøstyrelsen, der dengang sagde god for den nye udledningstilladelse, som Nordjyllands Amt gav Løkken-Vrå Kommune til at lede spildevand blandet med regnvand ud i Vester Elbæk. Miljøstyrelsen skærpede samtidig kravene til kommunen, men landmændene ønskede kravene skærpet yderligere, mens kommunen ønskede kravene lempet, og derfor klagede begge parter over afgørelsen. Udkast til afgørelse Nu har Miljøklagenævnet lavet et udkast til en afgørelse i sagen, og Miljøklagenævnet stiller endnu skrappere krav til kommunen. Hvor amtet gav kommunen tilladelse til en udledning, der medfører over-svømmelser gennemsnitligt en gang årligt, siger Miljøstyrelsen og nu også Miljøankenævnet, at oversvømmelser af de tilstødende marker gennemsnitligt må ske hvert femte år. Miljøklagenævnets afgørelse kan også betyde at Løkken-Vrå Kommune må fremskynde handlingsplanen for Vester Elbæk. Løkken-Vrå Kommune har foreløbig brugt knap 8 mio. kr. på at forbedre miljøet i Elbækken og forhindre oversvømmelser, og der er flere tiltag - og flere millionudgifter i vente. Nye projekter Miljøklagenævnet giver kommunen et år og syv måneder til at gennemføre et projekt, der skal sikre at bassinkapaciteten i Vrå er tilstrækkeligt stor. Desuden skal kommunen forelægge amtet en revideret ansøgning om udningstilladelse til overløbsbyg-værker i Vester Elbæk. Ansøgningen skal baseres på beregninger af Elbækkens vandføringsevne. Herefter skal Nordjyllands Amt se på, om det er nødvendigt med yderligere foranstaltninger. Naturklagenævnets udkast til afgørelsen i sagen, er endnu ikke blevet forelagt teknisk udvalg. Kommunens kommentarer til udkastet skal være indsendt til nævnet senest 27. oktober.