Endnu syv år med bumletog er bare for meget

I ti år har Kurt Simonsen taget toget mellem Hjørring, hvor han bor, og arbejdspladsen i Aalborg. Nu skal det være slut, advarer han. - Jeg står to milimeter fra at købe en bil, siger han. Udsigten til endnu mange år med bumletog og konstante forsinkelser har fået den erklærede tilhænger af kollektiv trafik til at give op.

VENDSYSSEL:Tidligst i 2013 vil det gamle jernbanenet i Vendsyssel være moderniseret, så togene hver dag kan køre med fuld fart. Det fremgår af et svar fra trafikminister Flemming Hansen (K) til det nordjyske folketingsmedlem Per Clausen (enh.) Indtil da må man forvente, at togene, som nu, ofte sætte farten ned til 80 kilometer i timen. - På de nordjyske pendleres vegne kan jeg kun være dybt forarget. Endnu en gang bliver vi totalt svigtet i det nordjyske. På Sjælland snakker man om, hvorvidt man skal bruge tre eller syv milliarder kroner på den eller hin strækning, mens man heroppe overvejer, om måske kan finde ti millioner til en nødtørftig reparation. Den melding fra ministeren kan simpelthen være dét, som får mig til at droppe DSB, købe en bil mere til familien og tage motorvejen, siger Kurt Simonsen. Og det var slet ikke meningen. - Det strider fuldkommen mod min opfattelse af godt miljø og hvordan det her samfund skal være skruet sammen. Det kan ikke være meningen, at vi hver skal have to biler, siger han. Fem kvarters transport Men mange dage er virkeligheden, at han har fem kvarters transportid hver vej for at passe sit arbejde, skønt arbejdspladsen kun ligger ti minutter til fods fra stationen. Uforudsete forsinkelser hører til ugens uorden. I bil kan han gøre turen på tre kvarter. Trafikminister Flemming Hansen oplyser i sit svar til Per Clausen, at Banedanmark foreløbig planlægger at forny sporene på de første 45 kilometer af strækningen Aalborg-Frederiskavn i 2009, mens de sidste 25 km planlægges fornyet i 2012/13. Der er ikke aktuelle planer om at udbygge sikkerheds-systemerne på strækningen. Per Clausen kalder planen katastrofal. - Det betyder, at vi i mange år fremover ikke kan vide, når vi står op om morgenen, hvornår toget kører til og fra Aalborg. Vi vil igen og igen komme ud for situationer, hvor hastigheden bliver sat ned til 80 km/t, og at intercitytogene ikke kommer til at køre nord for Aalborg.Vendyssel får en ustabil, forsinket og langsom togdrift. Det er helt uaceptabelt. 3. forbindelse må vente Han mener, at modernisering af jernbanen i Vendyssel lige nu er vigtigere end en tredje limfjordsforbindelse. De politikere, der har meget travlt med at snakke om, at der er brug for en tredje limfjorsforbindelse om 15 år , atr de her og nu skulle prioritere at få gjort noget ved skiunnerne. det at vi får En velfungerende togdrift i Nordjylland har også indflydelse på, hvornår vi har brug for en tredje limfjordsforbindelse. Jo dårligere togdrift, jo mere pres på vejene. Det vil være helt oplagt, hvis nodjyske politikere i dag blev enige om, at det nu handler det om at få gjort noget ved skinnerne og togdriften. FTrafikministerebn oplyser i øvrigt i sit svar, at der efter et ”gående liniesyn” mellem Frederikshavn og Aalborg er besluttet at afsætte ekstra 5 mio. kr. i 2006 og 5 mio. kr. i 2007 til at øget vedligeholdelse på strækningen. Det sker med henblik på at ophæve de eksisterende hastighedsreduktioner og opretholde den nuværende strækningshastighed på 120 km/t. Men farten vil alligevel kunne blive sat ned i fremtiden på grund af skinnernes høje alder, fremgår det. Men Kurt Simonsen og de øvrige pendlere - flere tusinde - efterlyser ikke bare nye skinner. De vil også have bedre tog. - Mine første otte år som pendlere fungerende det rimeligt, men fra 2004 forsvandt IC3-togene fra Vendsyssel. Vi må nu nøjes med de gamle bumletog. Sammen med andre pendlere har han forsøgt at holde liv i en pendlerklub, men han oplever det som svært at skabe samling.