Lokalpolitik

Ene S-politiker mod flertals-overmagten

DRONNINGLUND:Som læsere af disse spalter de sidste dage har kunnet se, så var Socialdemokraternes gruppeformand, Peer Thisted, ene om at sige nej til den nye lokalplan for det nye bolig-område på hjørnet af Østergade og Algade i Hjallerup. Men det var ikke den eneste sag, hvor han stod som ene mand mod flertallets overmagt i byrådet. I en sag om at decentralisere lønpuljer og sygedagpengerefusion fra den kommunale administration til de kommunale institutioner var han således også ene om at sige nej. Det gjorde han halvt i-klædt sin anden kasket som børnehaveleder i Hjallerup, og nej’et blev begrundet med, at børnepasningsområdet i dag modtager fuld lønkompensation til vi-kardækning efter to ugers langtidssygdom, mens der med den nye decentralisering vil ske en harmonisering af området - så kompensationen til vikarer først ydes efter fire uger. Dermed vil daginstitutionerne selv skulle finansiere det nye slip mellem de nævnte to og fire uger. - Jeg er bekymret for, at man på den her måde skærer indirekte ned på daginstitutionerne, fordi den samlede lønsum bliver mindre. Der er tale om en skjult nedskæring, sagde Peer Thisted, der dog ikke kunne vinde opbakning til sit ønske om at bibeholde den nuværende ordning. I stedet besluttede byrådet, at den nye ordning skal evalueres efter et år.