Energi-ideer går fløjten

Boligforeningsformand irriteres over, at mange gode energispareprojekter går tabt, fordi boligselskaberne ikke har mulighed for at løfte opgaven

Hvis man skal mindske energiforbruget i Danmark så er det fremragende at sætte ind i den ældre boligmasse. Det tydeliggjorde det energivejlederkursus, som EUC Nord afviklede for mestre i sidste uge. Her var beregningen at 65.-000 parcelhuse i Nordjylland var modne til et ordentligt energitjek. Men der er ingen grund til at nøjes med parcelhusene. Også boligselskaberne har massive mængder at gamle boliger, som man med fordel kunne isolere til glæde for den globale opvarmning og lejernes varmeregning. Der er bare et virkeligt stort men. Lejerne får nemlig ikke på samme måde som ejerne en glæde af isoleringen. For udgifterne modregnes ikke i besparelser. - Der er flere urimeligheder, hvis vores afdelinger energirenoverer, og der optages ustøttede lån, vil der for det første ikke være noget rentefradrag, som det ses i ejerboliger, vores lejere har den fulde udgift. - Men dertil kommer, at huslejestøtte og boligydelse bliver mindre, fordi man har den helt vanvittige regel om, at vores boliger skal opmåles efter udvendige kvadratmeter. Og det er det tal, der ligger til grund for udregningen af boligydelse., fastslår formanden for Frederikshavn Boligforening, Bjarne Walentin. Han understreger, at det ikke teknisk er muligt at isolere eksisterende boliger indvendig. - Og det betyder kort og godt at en lejlighed på omkring 67 kvadratmeter efter en isolering pludselig er på 71-75 kvadratmeter. Det vil resultere i en lavere boligydelse. En lavere boligydelse samt en stigning af huslejen for at finansiere en gennemgribende energirenovering, vil gøre det svært, ja direkte umuligt at opfylde regeringen energiplan, siger formanden. Han prøve ri øjeblikket at løfte sagen ind på Christiansborg. - Vi er nødt til at få gjort op med et regelsæt, der vil være en effektiv bom mod energibesparelser i almene boliger, siger Bjarne Walentin. - For der skal ikke herske nogen tvivl om at energiforbruget til opvarmning er stort, og at der skal sættes ind på dette område. Hvis vi skal nedsætte vores energiforbrug, ser det et ufravigeligt krav at den bestående boligmasse, med 500.000 almene boliger også skal gennemgå en kraftig energirenovering, en opgave de almene boligforeninger gerne vil være med til at løse, siger formanden. I første omgang har han placeret sagen hos det socialdemokratiske folketingsmedlem Bjarne Laustsen og med ham som spydspids håber Bjarne Walentin at det lykkes at tale et politisk flertal til fornuft. - Jeg har i hvert fald et håb om at sagen kan samle et flertal i de politiske partier, så boligordførerne sætter alt ind på at forsøge at få ændret den beregningsmåde som ligger til grund for boligydelse i forhold til BBR. - Vi er nødt til at have en regnestok, der tæller de indvendige kvadratmeter eller i det mindste forholder sig til nuværende så en energirenovering ikke ødelægges ved udsigten til at lejerne og boligselskaberne taber på at gøre det rigtige for miljøet, understreger Bjarne Walentin.