Energi Nord tjente penge i turbulent år

Elselskab fik overskud på 12,5 mio. kr.

AALBORG:Med et overskud på 12,5 mio. kr. i 2002 understregede Energi Nord, at elselskabet trives på det frie elmarked. På Energi Nords generalforsamling betegnede selskabets formand Arne Nielsen resultatet som meget tilfredsstillende. Ikke mindst i lyset af, at selskabet samtidig det meste af året var det selskab i Nordjylland med den laveste pris på elektricitet. Resten af året var selskabet blandt regionens tre billigste. Energi Nords resultat brillerer samtidig i forhold til mange konkurrerende selskaber, hvis regnskabstal gik i rødt i 2002, der på en række områder bød elselskaberne på store udfordringer, ikke minst i form af voldsomme prisændringer på den nordiske elbørs. Sidst på året steg priserne med raketfart som følge af manglende nedbør til de svenske og norske vandkraftværker. Ifølge Arne Nielsen beror Energi Nords stærke position under de barske forhold på det frie elmarked i høj grad medejerskabet af Danmarks største elhandelsselskab Energi Disam. Disam køber elektricitet på vegne af syv danske elselskaber, som sammenlagt dækker en trediedel af det danske elmarked. - Energi Danmark Disams elhandlere kom flot gennem den voldsomme uro på elmarkedet mod årets slutning i form af kloge og fremsynede indkøb af el, fastslog Arne Nielsen som årsag til det positive resultat. Han sluttede med at konstatere, at Energi Nord har fastholdt sin stærke konkurrencemæssige position i indeværende år. - Der er ingen tvivl om, at vi har spændende år foran os, men vi har sikret os et afsæt, som ingen andre selskaber matcher, sagde han.