Energi- og miljøkontor kører videre på vågeblus

Kontoret drives ti timer om ugen for opsparede midler - en løsning der kun går i et halvt år

Energiforbrug 10. september 2002 08:00

DRONNINGLUND: Østvendsyssel Energi- og Miljøkontor lever fortsat, selvom Peter Larsen fra kontoret var opsagt til 1. september. Nu er han blevet genansat ti timer om ugen. Men hvor længe er meget uvist, for driften finansieres af Østvendsyssel Energi- og Miljøforening egne opsparede midler. - Hvis vi ikke får nogen nye midler, så kan vi køre endnu et halvt år, siger Peter Larsen. Han havde håbet på, at kontoret i Dronninglund kunne komme på finansloven sammen med landets øvrige energi- og miljøkontorer, der også kører på pumperne. Et kontor er allerede blevet lukket på Lolland, mens de øvrige slæber sig igennem. Men det ser ikke ud til, at der kommer penge via finansloven. Og Peter Larsen har da også konstateret, at den nye regering ikke er så begejstrede for alternativ energi, som den tidligere regering. Han konstaterer, at de brancher, der lever af at sælge alternativ energi som biobrændsel og solvarme, har det mere end svært for tiden. Det er stadig muligt at ringe eller komme ind fra gaden og få svar på spørgsmål, selvom kontoret efterhånden vil lukke ned for telefoniske henvendelser fra de borgere, der ringer fra andre kommuner, der ikke vil støtte kontoret økonomisk. - Som det er nu, er det bare at holde butikken i gang og vande blomsterne, siger Peter Larsen med et smil. Kontoret søgte seks kommuner om økonomisk støtte, men kun Dronninglund, Fjerritslev og Skagen sagde ja med et nærmest symbolsk beløb, mens Hals, Brønderslev og Læsø sagde nej. Den økonomiske situation er stadig uafklaret, og det ser ikke lyst ud. - Det er svært, det kan vi ikke komme udenom, siger Peter Larsen. Problemerne for landets energi- og miljøkontorer begyndte for alvor, da regeringen i år satte en streg over kontorernes bevillinger. I øjeblikket arbejder man med flere alternative løsninger og venter svar på ansøgninger om støtte. For eksempel håber Peter Larsen, at energi- og miljøkontorerne kan få del i de penge, som energiselskaberne får til at opfylde deres rådgivningsforpligtelser, ligesom man håber på penge fra elsparefonden. Det er ti år siden, at energi- og miljøkontoret i Dronninglund slog dørene op med rådgivning om bl.a. energibesparelser og vedvarende energi, og siden har kontoret været involveret i mange projekter. - Vi har været i kontakt med kunderne for at høre om de har brugt den rådgivning, de fik med sig. Og cirka 40 procent har fået realiseret det, som de henvendte sig om, siger Peter Larsen. Årligt har energi- og miljøkontoret fået mellem 1200 og 1500 henvendelser fra borgere i Vendsyssel og Han Herred. Sidste år havde kontoret 1352 henvendelser. Her drejede flest henvendelser sig om biomasse, energibesparelser og solvarme. Derudover har man været i kontakt med 1500-2000 borgere ved møder, udstillinger og lignende. Peter Larsen lægger vægt på, at henvendelser til kontoret er kommet fra hele Vendsyssel, hvilket kan ses af en opgørelse, som der er foretaget. I øvrigt holdes der stadig arrangementer for de omrking 140 medlemmer af Østvendsyssel- Energi- og Miljøforening.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...