Energiforbruget faldt i 2002

KØBENHAVN:Danskernes faktiske energiforbrug faldt i 2002 med 1,4 procent, mens udledningen af drivhusgassen CO2 faldt med 1,8 procent i forhold til året før. Da Danmark samtidig havde en økonomisk vækst på 1,6 procent, er udviklingen et udtryk for en forbedret energieffektivitet herhjemme. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2002. Faldet i forbrug og CO2-udledning er sket, selv om Danmark havde større nettoeksport af strøm end året før. Styrelsen opgør både det faktiske energiforbrug og en korrigeret version, der tager højde for årlige temperaturforskelle og Danmarks handel med el. Formålet er at få et reelt billede af, hvad vej udviklingen går. Når 2002-tallene korrigeres for klimaudsving og udenrigshandel med el, faldt energiforbruget således 0,6 procent, mens CO2-udslippet udviste et fald på 2,1 procent. Siden 1990 - der er udgangsåret for Kyoto-protokollens klimamål - er danskernes faktiske energiforbrug vokset med 8,7 procent, mens udledningen af drivhusgasser har været næsten uændret. Stigningen er høj, fordi 1990 var et usædvanligt varmt år, og energiforbruget dermed mindre end normalt. Danmarks produktion af energi voksede sidste år med 5,2 procent og var rekordhøj for både råolie, naturgas og vedvarende energi. Dermed steg forsyningsgraden, så vi i 2002 producerede 45 procent mere energi, end vi selv forbrugte. /ritzau/