EMNER

Energimøde for ingeniørstuderende

Studerende fra 19 lande mødes i Aalborg

25 ingeniørstuderende fra 19 forskellige lande i Europa fordyber sig fra i dag søndag og frem til 1. september i emner som energi, energitransport, eltransmission, termisk energi, vindenergi, fjernkøling, kraftvarme m.v. ved forelæsninger på Aalborg Universitet. Kurset foregår i regi af den internationale studenterorganisation for ingeniørstuderende "Board of European Students of Technology" (BEST). Til kurset i Aalborg vil der være virksomhedsbesøg hos AET-Biomass samt Vestas samt besøg af Rambøll Danmark. Indlæg vil blive givet af eksperter fra DONG Energy, Siemens Power Electronics, Vattenfall, Energistyrelsen, Energinet.dk, ILOSA, Danmarks Tekniske Universitets Center for Elteknologi (CET) samt Aalborg Universitet – fra både Planlægning og Miljø (PLAN) samt Energiteknik (IET). De 25 studerende, der er udvalgt fra en ansøgerpulje på 120 interesserede, repræsenterer 20 forskellige universiteter. BEST har afdelinger på 81 tekniske universiteter i Europa. I Danmark findes der en afdeling på DTU og en på AAU.