Energipolitisk autopilot

BARMARKSVÆRKER:19. marts kan man i Nordjyske læse, at Birgitte Josefsen (V) undrer sig. Hun undrer sig over Per Husteds ageren i sagen om frit brændselsvalg til barmarksværkerne. Per Husted (S) har stillet nogle spørgsmål til ministeren og har bl.a fået at vide, at Socialdemokraterne jo stod udenfor Energiforliget, der blev indgået i 2008. Og derfor åbenbart er en af knasterne i forhold til sikre det frie brændeselsvalg. Sagen er jo, at hele elmarkedet blev liberaliseret ved årtiets begyndelse, og derved glemte man i skyndingen at indtænke barmarksværkernes rolle som strømforsyner. Rollen er nemlig blevet ændret. Som det er nu, ligger generatorerne stille meget af tiden. Det får værket nogle penge for, fordi samfundet har brug for reservekraften, hvis det skulle holde op med at blæse. For megen strøm produceres jo i dag på vindmøller, der er en tand mere CO2 rigtige. Men værkernes oprindelige set-up var, at afregningen fra strømproduktionen skulle være en væsentlig indtægtskilde og bære hele ideen om fjernvarme i et landdistrikt. Derfor er der tale om varmeværker, mere end der er tale om kraftvarmeværker. Og varmen produceres vel at mærke på CO2 tung gas. Indtægten fra elsalget er ikke længere en del af værkernes vilkår – derfor skal værkerne bruge det frie brændselsvalg ,så der er noget at skrue op eller ned på. Der er som bekendt løbet meget klimavand i åen, siden værkerne blev etableret i midten af halvfemserne, og det ville klæde Birgitte Josefsen at forholde sig til sagens kerne. Og den er, at rigtig mange forbrugere i disse dage er ved at have fået nok. Fjernvarmen er så dyr at huse ikke kan sælges, nytilflyttere fravælger vores dejlige område, unge fraflytter og en følelse af afvikling begynder at trænge sig på. Det klæder ikke en folketingspolitiker at negligere en gruppe af medborgere på grund af deres varmekildes navn. Birgitte Josefsen har sat autopiloten til, og går efter en Socialdemokrat i stedet for sagens kerne – hvor forudsigeligt kan det være! Kom op af stolen og vis noget format og medvirk til at give forbrugerne deres frie brændselsvalg. Slå nu den autopilot fra! Hvis Birgitte Josefsen virkelig ville det frie brændselsvalg – hvorfor brugte man så ikke sit flertal, da man vedtog forliget. Var det i virkeligheden, fordi problemet er for lille med Christiansborgbriller? Per Husted går i mellemtiden efter muligheder og påvirkning af sagens forløb. Han går endda imod strømmen – netop fordi CO2 begrebet er opstået imellem tiden. Det er da format. I virkeligheden har sagen brug for mere pragmatisk, konstruktiv handling, og mindre brug for sædvanlige ideologiske drillerier. Det tror jeg rigtig mange forbrugere vil give mig ret i. Jeg håber ikke, Birgitte Josefsens vælgere har fjernvarme fra et barmarksværk. Hun har ”angiveligt” arbejdet på sagen i fem år. Noget pauvre resultater må man erkende. Per Husted har været i folketinget i snart fire måneder – han har formået at få sagen taget op af mølposen, tvunget en minister til at forholde sig til sagen, og lur mig om ikke der ud af det hele også kommer nogle resultater.