Energipulje til 22 forsamlingshuse

Hvis Mariagerfjords 22 forsamlingshuse skal holdes energimæssigt i sund stand, må der penge til. Derfor sætter politikerne nu penge af til energibesparende projekter.

De første to år i den nye kommunes tid har Mariagerfjords teknikere udarbejdet tilstandsrapporter, som peger på rentable, energibesparende projekter, der med fordel kan sættes i værk. Nu skal der så penge på bordet. Og dér har udvalget for kultur og fritid og forsamlingshusenes forretningsudvalg sammen fundet en ny model for støtte. Vilkårene i de fire kommuners tilskud til forsamlingshuse var førhen forskellig. Med virkning fra 2009 får hvert forsamlingshus et årligt basistilskud på 1000 kroner. Derudover afsættes hvert af de nærmeste 10 år en årlig pulje på 100.000 kroner, som husene kan søge fra. Ydermere ligger kommunen inde med 90.000 kroner i en særlig projektpulje, der ligeledes kan søge fra. Over 10 år sigter udvalget så efter at komme bredt rundt blandt de 22 forsamlingshuse. - Glimrende, at der nu tages hånd om forsamlingshusenes energiforbrug. - At man virkelig vil noget med de små forsamlingshuse, fornemmer vi på det seneste møde, hvor rigtig mange folk dukkede op. - Man fornemmer en ny gejst under det større fællesskab, den nye kommune jo udgør, fremhæver udvalgsformand Erik Kirkegaard Mikkelsen (K).