EMNER

Energisektor styrer Bladt uden om krise

Investeringer i energiproduktion giver arbejde til Aalborgkoncern

Bladt Industries har fået solidt fodfæste inden for energibranchen - såvel den traditionelle som den vedvarende - og væksten der gør, at administrerende direktør Peter Rindebæk ser med fortrøstning på fremtiden.
@NormalParagraphStyle:Foto: Lars Pauli

Bladt Industries har fået solidt fodfæste inden for energibranchen - såvel den traditionelle som den vedvarende - og væksten der gør, at administrerende direktør Peter Rindebæk ser med fortrøstning på fremtiden. @NormalParagraphStyle:Foto: Lars Pauli

AALBORG:Hos Bladt Industries er den globale krise absolut mærkbar, men ikke på en måde, der giver grund til pessimisme. - I energibranchen, hvor vi henter de fleste af vores ordrer, er der ingen afmatning, tværtimod. Så vores aktivitetsniveau er fortsat højt, siger Bladt Industries administrerende direktør Peter Rindebæk. På fabriksområdet ligger de sidste 20 af i alt 92 orangerøde overgangsstykker til den nye vindmøllepark på Horns Rev ud for Esbjerg, og tæt på kajkanten tårner en transformatorplatform sig fire etager i vejret. Den 1200 ton tunge platform, som Aalborg-firmaet er hovedentreprenør på, bliver hjertet i en kommende engelsk havvindmøllepark med 48 3,6 megawatt-møller på Gunfleet Sand ud for kysten ved England. - Hver af de to transformatorer vejer 100 ton, forklarer projektleder Lars Nielsen og peger på virksomhedens mobile kran tæt på kajkanten. Uden at bruge mere end en brøkdel af sine kræfter var den i stand til at anbringe de to kobberfyldte transformatorer på plads centralt på platformen. Når platformen er færdig, vil den blive trukket om bord på en pram for at blive sejlet til sit bestemmelsessted. - Vi er meget offshore-relateret, og derfor har det stor værdi for os, at vores konstruktioner kan sejles herfra, siger Peter Rindebæk. Stålanlæg på land er dog fortsat en vigtig indtægtskilde for virksomheden, hvis mest sete leverance på dét punkt uden tvivl er foyerens gitterkonstruktion på Operahuset i København. En ny, stor opgave på land er projektledelse og samling af en bro over Nidarelvens udløb nær Trondhjem, en opgave, der i øvrigt løses i samarbejde med en kinesisk stålvirksomhed. - Kineserne tilpasser stålet i passende stykker, som vi samler i tre fag her på fabrikken, hvorefter de sejles til Norge, fortæller Peter Rindebæk. At Bladt er uberørt af den globale krise, betyder ikke, at firmaets direktør ikke har bemærket, at en grundig afmatning er under opsejling. - Vi kan mærke det blandt vores underleverandører, og det er også blevet lettere at rekruttere timelønnet arbejdskraft, siger ståldirektøren, der også kan berette om de første aflysninger at store skibsoptioner planlagt til 2012-13 på kinesiske værfter. Med hensyn til offshore-industrien lover den høje oliepris godt for fremtidige investeringer og dermed for Bladt, der i nær fremtid indleder konstruktion af en jacket til en olieplatform. I øvrigt virksomhedens 13. - Og energipriserne er ikke alene om at drive energisektoren. Et voksende politisk ønske om at opnå uafhængighed fra politisk ustabile områder har endnu større betydning, pointerer Peter Rindebæk.