Tyverier

Energisk tyv et år i fængsel

Den 43 årige Leo Eriksen fra Pandrup er ved en domsmandsret i Hjørring idømt et års ubetinget fængsel for adskillige forhold af indbrud og tyveri.

Han blev dømt for at have begået ikke færre end 28 indbrud i perioden fra december 2008 til maj i år i området fra Pandrup i nord til og med Aalborg i syd. Tyverierne omfattede blandt andet materialer og værktøjer fra byggepladser, udstillinger, carporte og andre forholdsvis let tilgængelige steder, hvor tiltalte i nogle tilfælde havde direkte adgang. Andre steder klippede han hul i hegn, eller begik regulært indbrud. Politiet foretog ransagning på mandens bopæl tre gange, første gang i juni 2010, og senere i maj og juni i år. Alle gange efter at have modtaget tip om, at der på mandens bopæl muligvis forefandtes ting og sager, der kunne have politiets interesse. Og det var ikke småting ordensmagten fandt under ransagningerne. Skønsmæssigt havde tyvekosterne en værdi på over en halv million kroner, oplyser anklageren, politifuldmægtig Mette Hauge, Nordjyllands Politi. Det var en enig domsmandsret, der fandt tiltalte skyldig i de 28 forhold, men retten fandt det ikke bevist, at tiltalte også var skyldig i et 29. forhold, og det blev han frifundet for. Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuelt at anke dommen til landsretten.