Dronninglund

Eneste lille by i kommunen med købmand

GERAA:Folkeregistret i Dronninglund har ingen tal på, hvor mange mennesker, der bor i Geraa, men Anders Peter Jensen, der sidder i Landsbyrådet som repræsentant for Geraa fortæller, at der er 70 familier i byen. Ifølge museumsinspektør Trine Nielsen kan man finde Geraa omtalt i papirer tilbage i 1253. Tidligere var det Dronninglund Slot, der ejede byen. - Det er min opfattelse, at Geraa var en meget betydende by op gennem tiderne, siger Trine Nielsen. Selvom Dronninglund Slot ikke længere får varer fragtet ind fra Geraa, så handles der stadig livligt i byen. - Vi er den eneste af de helt små byer i kommunen, der har en købmand tilbage, siger Anders Peter Jensen. Han slår fast, at der er en ting, der kendetegner borgerne i byen, og det er, at de står sammen. - Geraa-borgerne er et sjovt folkefærd, vi er aldrig uvenner, og bliver vi det, så siger vi det til hinanden. Når det gælder, så er vi der for hinanden, siger Anders Peter Jensen. Blandt de indbyggere i Geraa, som har skilt sig ud fra mængden, er Chresten Jacobsen. Til de læsere, hos hvem navnet ikke umiddelbart ringer, kan det oplyses, at Chresten Jacobsen er "den gamle brygger" fra DR's underholdningsserie "Bryggeren". Chresten Jakobsen blev født på gården Nørrekær syd for byen, så det kan med en vis ret hævdes, at hvis Geraa og indbyggerne ikke havde eksisteret, så ville Carlsberg heller ikke have gjort det. Der kan derfor ikke være tvivl om, at der er mange ølglade danskere, der skylder Geraa en venlig tanke.