Eneste måde?

Hvorfor synes politikere og eksperter tilsyneladende, at en ny motorvej er den eneste måde at afhjælpe trafikkaos omkring fjorden og den indre by?

Den tiltagende biltrafik og problemerne med alenlange bilkøer ved Limfjordsbroen og op ad Vesterbro har gennem årene pr refleks udløst kravet om en ekstra motorvej over fjorden. Men hvis problemet er flaskehalsen omkring broen, er der så ikke andre måder at løse det på? Hvis vi rejser ud i Europa, findes talrige større og mindre byer, der gennemkrydses af floder af mindst samme størrelse som Limfjorden. I disse byer løser man den interne fordeling af trafikken med flere broer over det samme vand og et almindeligt vejnet til distribuering af bilerne ud i byen på begge sider af vandet. Ved at etablere et ekstra rør ved det eksisterende motorvejsanlæg med en passende afkørsel til City Syd, kan man få den gennemgående trafik mellem landsdelene og trafik til Aalborg Øst og City Syd over fjorden. Med en ekstra bro over fjorden inde i byen og forbedringer på vejnettet i centrum kan man få trafikken bedre fordelt lokalt. Løsningen vil endda være væsentlig mindre belastende for natur og miljø. Hvorfor kan en sådan løsning ikke komme på tale i Aalborg? Er det, fordi politikerne vil have staten til at betale for byens trafikproblemer? Eller?