Lokalpolitik

Enevældens genindførelse i Løkken

FOLKEAFSTEMNING:Efter hvad jeg anså for afskaffet med Grundlovens indførelse i 1849, synes genindført i Løkken-Vrå. Ved sidste kommunevalg forelå der intet om at en ny kommunalreform var nært forestående. Havde man vidst bedre dengang, var kommunalsammensætningen højst sandsynligt blevet en anden. Hvor er så kommunens mandat til at træffe den beslutning, som man nu er godt i gang med at gennemføre hen over hovedet på borgerne? Her må det, jeg forstår ved demokrati, være trådt under fode. Derfor var det opløftende, at nogle ihærdige borgere under pseudonymet Demokratigruppen førte sig frem for at gennemtrumfe en folkeafstemning. Når man tager den store tilslutning, der viste sig under kommunalbestyrelsesmødet i Vrå-Hallen, forpligter det. Men hvad var den egentlige årsag til at Demokrati-gruppen satte hele det store apparat i gang? Var det den kendsgerning, at kommunalbestyrelsen klart havde meldt ud, at den var for en syd-model, og at man i Demokratigruppen havde en skjult dagsorden gående på nordløsning? Her vil jeg citere Pandrups borgmester Jansen fra NORDJYSKE 25. september: "Vi ved at Demokrati-gruppen i Løkken-Vrå er i fuld gang med at samle underskrifter for en Hjørring-løsning, og det er ikke et godt udgangspunkt for et samarbejde." Hertil er kun at spørge: Hvad ligger til grund for Demokratigruppens bestræbelser for en Hjørring-løsning? Ud fra hvad, der indtil nu er fremkommet fra Demokra-tigruppen, er det de enkelte medlemmers særinteresser de arbejder for, og set i det lys, at der nu er etableret et nord-samarbejde, hvor man kan frygte, at Løkken-området bliver et "udsted". Derfor måske passiviteten fra en ellers aktiv gruppe. Det er jo ikke lige en adfærd, der bare nærmer sig, hvad man forbinder med demokrati, nej snarere det modsatte også kaldet enevælde. Forkortet af redaktionen