Hadsund

Enfant terrible med skjult dagsorden

GOLFBANE:Gennem de senere måneder har der været skrevet meget positivt om forskellige golfprojekter indenfor Nordjyske Stiftidende’s områder. Det er en fornøjelse at se, at mange flotte golfbaner skyder op i løbet af kort tid. Et af de senere bliver projektet ved Aa Mølle mellem Mariager og Hadsund, et projekt i et naturskønt område. Banen vil blive en fornøjelse for alle, både spillere og folk der blot har lyst til en tur i naturen. Desværre kan vi ikke sige at projektet her Hobro har haft den samme gode opbakning fra alle, og nu er vor ”enfant terrible” Kirsten H. Mathiasen fra Land og By samt hendes sammensvorne Danmarks Naturfredningsforening på banen igen. Nu klager de over nogle meter mellem de 2 gravhøje, og muligheden for, at der kommer til at ligge nogle golfbolde på højene. Oh ve, oh ve. Hvilken skandale. Har klagerne mon overhovedet set, hvordan især den ene gravhøj er plastret til med gammelt jern og sten fra markarbejdet. Der har de ligget igennem mange år, og de skæmmer øjensynligt ikke landskabet ifølge de to klagere. Jeg er sikker på, at mange gravhøje rundt omkring ser sådan ud, men det betyder sikkert ikke noget for jer og jeres organisationer. Nu vil de 2 gravhøje her naturligt falde ind i golfbaneprojektet og blive en fryd for øjet. For øvrigt mangler jeg stadig svar fra Danmarks Naturfredningsforening på mit spørgsmål fra tidligere, om de synes, at det er bedre landmænd kører gylle og møg ud, pløjer, sår, og høster på fredede områder end der ligger en golfbane der, og ligeledes spørgsmålet om at Danmarks Naturfredningsforening ikke finder det godt, at en golfbane bruger væsentlig mindre pesticider end man benytter på landbrugsjord i drift, især når området ligger lige ned til Mariager Fjord. Jeg henviser ligeledes til det indlæg fru Karen Bente Holmgaard Andersen havde i avisen den 21. Juni 2007 hvor hun påpeger meget omkring sikkerheden, og dette fremgår også at artiklen den 17. Juni 2007 hvor en advokat Gert Lund udtaler, at ”der er overhængende risiko for at mine klienter ... vil blev ramt af en vildfaren golfbold på deres egne jorde” Jamen er det ikke herligt. Fru K.M.H.A. bor ud for en green hvor man triller bolden hen i hul. Når man er færdig med dette går man lidt frem og slår direkte væk fra hendes ejendom. Hun har ikke en kinamands chance for at få en golfbold i hovedet, og for øvrigt ligger stuehus og have ca. 150 meter fra baneanlægget. Det er, efter min mening, fuldstændig ude af proportion at komme med et indlæg som det fruen har haft og ligeledes de udtalelser advokaten er kommet med. Er der da slet ingen fornuftige mennesker ude omkring golfbaneprojektet. Kirsten H. Mathiasens kamp gennem de seneste år kan kun være udtryk for, at hun har en skjult dagsorden, der aldrig er kommet offentligt frem, Men at folk derude kan have så meget mod en golfbane, kan jeg ikke forstå. Kør dog en tur ud i landskabet og se på nogle af de golfbaner der er anlagt, og vurder så, om der er stor fare ved at færdes i området ved disse. Til slut vil det blot sige, at hvis jeg havde en ejendom der kom til at ligge så tæt ved en golfbane, ville jeg gnide mig i hænderne. Een ting er helt sikkert: prisen på ejendommen, når den skal sælges, vil under ingen omstændighed blive mindre. Og et lille opråb til Kirsten H. Mathiasen. Prøv at rette din kamp mod de ejendomme der ligger på Hostrupsvej ned til byen. Der var en sag der var værd at kæmpe for; nemlig at få en noget pænere indkørsel for gæsterne der kommer til byen nordfra. Det var da Bedre Bymiljø I hed før, ikke ???