Nordjylland

Engagement - eller til grin?

Karen Lis Jensen har åbenbart (30.10.) sat sig for at registrere mine fejl. Her må jeg advare: Det kan blive et større arbejde, når vores forståelse af, hvad der er ret og rimeligt at reagere på, er så åbenlyst forskellige.

Når det gælder om at se muligheder for områder, der ligner Nordjylland så vil jeg fortsat både stille spørgsmål og afprøve disse til gavn for den landsdel, jeg kommer fra. Hvordan personer jeg måtte stille spørgsmål til reagerer, kan jeg ikke svare for. Når det gælder mennesker, der behandles urimeligt og uretfærdigt, så vil jeg stadig reagere. For mig er et samfund, der bygger på reel respekt for andre mennesker og deres særlige forudsætninger idealet. Jeg vil fortsat forsøge at stræbe efter idealerne uanset verden jo aldrig bliver perfekt. Når det gælder de reelle sammenhænge i samfundet, vil jeg fortsat argumentere for, at man bør stå ved konsekvenserne af den politik, man fører, og det er altså regeringen og deres flertal, bestående af VO og K, der fastlægger rammerne for den service borgerne skal have og de midler der stilles til rådighed herfor. Min enkle påstand er, at man ikke kan få det hele for det halve, hvilket flertallet påstår. Man kan ikke både give store skattelettelser til de højeste indkomster og samtidig give bedre service. Jeg kalder det engagement og holdning, Karen Lis Jensen kalder det noget andet, hvorfor mon?