Engageret fødselar

Jørgen Jensen, Geddevej 2, Bindslev fylder mandag 70 år. Jørgen Jensen er født på Vittrupgårdens Mark i Hjørring og havde sin skolegang på Østre Skole og Hjørring Gymnasium, hvor det afsluttedes med en realeksamen i 1955.

Jørgen Jensen fylder mandag 70 år.

Jørgen Jensen fylder mandag 70 år.

Fire år tidligere var der sket et flyt til Tornby, hvor forældrene overtog faderens barndomshjem, Hushøjgård, og det var da også Jørgen Jensens mål selv at være landmand. Soldatertiden i Nr. Uttrup bragte ham imidlertid på andre tanker, og han besluttede at påbegynde lærerstudiet på det få år forinden oprettede Hjørring Seminarium. Jørgen Jensen blev efter sin lærereksamen i 1965 ansat ved Astrup skole. Her blev det til fem år, før han i 1970 kom til Bindslev Skole, hvor det blev til yderligere 33 års ansættelse i Folkeskolen, inden han i 2002 gik på pension. Jørgen Jensen blev tidligt engageret i idræt og var i mere end 40 år træner- og leder i idrætsforeningerne i Tornby, Astrup og Bindslev, med formandsposter i alle tre foreninger. Især i Bindslev-Tversted Idrætsforening spændte arbejdet vidt, og Jørgen Jensen er i dag æresmedlem i BTI. Arbejdet i BTI førte også Tannisbugthallen med sig, hvor Jørgen Jensen kom i bestyrelsen og også her i en periode (1992-1997) som formand. Jørgen Jensens engagement i lokalpolitik medførte, at han fra 1978-2006 var medlem af Hirtshals Byråd, hvor det gennem årene blev til udvalgsposter i samtlige byrådets udvalg. I en periode var han formand for Teknik- og Miljøudvalget, og i sin første byrådsperiode var han formand for beskæftigelsesudvalget. Byrådsarbejdet førte masser af andre poster med sig, og det er bl.a. blevet til bestyrelsesposter i Affaldsselskabet Vendsyssel vest (AVV) og Miljøcenter Vendsyssel, formand for Fritidsnævnet og senere medlem af Folkeoplysningsudvalget, formand for Projekt Riderute i Nordvendsyssel, men også mere lokale som Bindslev Fjernvarme, Klitgården i Tversted og Bindslev Børnehave (i dag ”Solsikken”). Især den første har haft Jørgen Jensens bevågenhed, og han er stadig kommunens udpegede repræsentant i bestyrelsen – en post, han har haft siden 1982. Derudover er der i dag bestyrelsesposter i Vendsyssel Historiske Museum (VHM), hvor han er udpeget af foreninger og institutioner med en perifer tilknytning til museumsverdenen i kraft af sin egenskab som formand for Bindslev Håndværkermuseum. Jørgen Jensen har den glæde, at hans tre sønner med svigerdøtre og børnebørn alle bor i Bindslev. Fødselsdagen fejres lørdag i Borgernes Hus i Uggerby.