Engageret skolelev gav gode råd

SALTUM:"Det er sindssygt, at loven ikke er et resultat af et bredt forlig". Dette var nogle af indgangsordene for den kun 16-årige Teis Voldstrup fra elevorganisationen "Danske Skoleelever" til skolesamrådsmødet forleden på Saltum Centralskole. Skolesamrådet er forsamlingen af samtlige skolebestyrelsesmedlemmer i Pandrup Kommune og emnet for mødet var: Den nye folkeskolelov - visioner og muligheder. 16 år og erfaren Den 16-årige Teis Voldstrup, der lige har forladt folkeskolen, har taget et års orlov for at hellige sig elevorganisationen. Og det viste sig hurtigt for tilhørerne, at han vidste, hvad han talte om. Han fik inddraget tilhørerne i diskussionen ved at opfordre dem til at opremse de nye tiltag i folkeskoleloven. Han evnede især at kommentere på de punkter, hvor han var mest uenig i forandringerne og hans sprogbrug fik da også flere af tilhørerne op af stolene. Brug de lokale medier Skole og Samfund havde sendt Erling Malmqvist fra Holbæk som oplægger. Han var især efter mediernes måde at behandle skolestoffet på og pointerede, at skolestof let blev en brik i det landspolitiske spil. Medierne beskæftigede sig kun med de negative ting og undlod helt at beskæftige sig om det positive. Han opfordrede derfor skolebestyrelserne til at benytte sig af de lokale medier i stedet. Erling Malmqvist konstaterede afslutningsvis, at de fleste folkeskoler slet ikke er indrettet til de forskellige organisationsformer, som den nye folkeskolelov lægger op til, og at alle de forskellige visioner skolebestyrelserne har, realistisk set skal løses inden for de eksisterende økonomiske rammer.