Langholt

Engangsbeløb

Med den kommunale varmeforsynings overtagelse af varmeværket i Langholt falder den almindelige varmeudgift, men til gengæld skal hver forbruger af med et engangbeløb. Det er det særlige kraftvarmetillæg, der kan løbe op i 100.000 kroner. De fleste har valgt at betale kontant - f.eks. ved at låne i et pengeinstitut - men enkelte benytter sig af at tillægget kan betales over 10,5 år.