EMNER

Engelsk syge

Af Emma Dahl St. Ajstrupvej 54, St. Ajstrup, 9240 Nibe: SPROG: Jeg har før her i avisen klaget over Modersmål-Selskabet og bedt dem om at gøre noget ved vor store "engelske sygdom". Men de sover åbenbart! Ligeledes vil jeg også bede alle NORDJYSKE Stiftstidendes journalister om at oversætte alle deres engelske gloser, så vi gamle avisholdere kan forstå, hvad de skriver. Og hvad skal vi med danske sprogforskere, hvis vort modersmål helt skal udraderes? Også forkert virker det, når præst og konsulent averterer om undervisning i kristendom på engelsk (ifølge NORDJYSKE Stiftstidende 23.5.).