EMNER

Englændere hentede varme ideer i Aars

Repræsentanter for stort firma i London så Aars Fjernvarmeforsyning

Fra besøget i Aars ses fra venstre ledningsmester Karsten Christensen, Aars Fjernvarme, direktør Keith Buckley, Gallaghers, direktør Graham Jenkins, Inexus, direktør David Carden, Gallaghers, direktør Jan Clement, Aars Fjernvarmeforsyning, og direktø

Fra besøget i Aars ses fra venstre ledningsmester Karsten Christensen, Aars Fjernvarme, direktør Keith Buckley, Gallaghers, direktør Graham Jenkins, Inexus, direktør David Carden, Gallaghers, direktør Jan Clement, Aars Fjernvarmeforsyning, og direktø

Stigende krav til miljøvenlig varmeproduktion fra de engelske myndigheder fik i sidste halvdel af 2010 engelske entreprenører og developere til at vende blikket mod Aars for at drage nytte af de gode erfaringer med fjernvarmeudbygning her. Repræsentanter fra et stort Londonbaseret udstyknings- og boligudviklingsfirma aflagde således i sidste måned besøg hos Aars Fjernvarmeforsyning. Fra 2016 er det slut med individuel naturgasopvarmning af nye engelske boligområder. Da det engelske developer-firma Gallaghers står over for at byggemodne 30.000 byggerunde på fem lokaliteter, leder firmaet med lys og lygte efter alternative opvarmningsformer med mindre CO2-udslip. - Og det er netop her dansk fjernvarmeforsyning påkalder sig interesse, siger direktør Jan Clement fra Aars Fjernvarmeforsyning. Englænderne var imponeret over, at fjernvarmedækningen i Aars er på 99 procent. - Gallaghers var interesseret i vort koncept - ikke mindst på baggrund af, at der planlægges opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg tre km fra et af de planlagte udstykningsområder med 6000 grunde, siger Jan Clement. De engelske gæster fik en rundvisning på Aars Varmeværk og så desuden fjernvarmeinstallationen i et par villaer i byen samt kraftvarmeværket i Hornum. Direktør Jan Clement orienterede om udviklingen inden for fjernvarmen, herunder den fusionen mellem fjernvarmeforsyningerne i Aars, Suldrup og Haverslev. - Det er vigtigt at have for øje, at fjernvarme er en langsigtet investering. Derfor er fleksibilitet i brændselsvalget nødvendig. Til gengæld er der gode muligheder for konkurrencedygtige varmepriser set i forhold til individuel gas - eller oliebaseret opvarmning, understregede Aars Fjernvarmeforsynings direktør. I England har kun cirka en procent af husstandene fjernvarme. Hvis der kommer hul på fjernvarmeudbygningen, vil det engelske marked betyde store muligheder for danske virksomheder, som leverer udstyr og rør til fjernvarmeanlæg og ledningsnet - bl.a. Logstor i det nordjyske. - Et af vore hovedproblemer er, at kendskabet til fjernvarme i England er stærkt begrænset, siger direktør David Carden, Gallaghers. Vi overvejer at udvikle fjernvarmekonceptet i vore udstykninger, men det er opad bakke på grund af skepsis omkring, hvordan fjernvarmen virker i praksis. Derfor er det væsentligt at have en reference som Aars, hvor fjernvarmen har stor udbredelse og fungerer godt. - Det er ingen tilfældighed, at dansk fjernvarme påkalder sig stærkt stigende interesse fra andre europæiske lande, siger formanden for Dansk Fjernvarme, Uffe Bro, Løgstør. - Vi kan anvise effektive infrastruktur-systemer, som kan transportere energi og overskudsvarme. Fjernvarme er simpelt hen den nemmeste måde at nå klimamålene på. At vi har udviklet teknologien giver os en kæmpe fordel og mulighed for endnu større eksportindtægter, end vi har på dette område i dag, siger Uffe Bro.

Forsiden