English House på vej ind i storkommunen

Politikere prioriterer, at unik Hirtshals-idé udvides til Ny Hjørring

NY HJØRRING: English House er en helt særlig del af undervisningen i Hirtshals Kommunale skolevæsen i faget engelsk. Undervisningen gives til alle klasser i kommunen på 4. - 6. - 8. og af og til 10. klassetrin i form af kurser, og der er god mulighed for, at tilbuddet udvides til at omfatte hele storkommunen fra 2007. - De principper, som English House er udtryk for, vil vi gerne gøre gældende i hele Hjørring Kommune. Man kunne måske også forestille sig en videreudvikling med et tysk hus. Der er tale om et helt unikt tilbud, som mange rejser langt for at se nærmere på og lære af, siger Ole Albæk, (UP), formand for børne- og undervisningsudvalget, der også forestiller sig, at man kunne lave noget lignende i et fag som for eksempel tysk. Det er engelskfødte Cheryl Strike, der er leder af og lærer i English House. Siden 1989 har Cheryl Strike sørget for, at alle elever i Hirtshals Kommune har modtaget intensiv engelskundervisning i et miljø, der emmer af engelsk kultur, og hvor al samtale og undervisning foregår på engelsk. Cheryl Strike ”kan” nemlig ikke tale dansk. I hvert fald ikke så længe undervisningen står på... Undervisningen er meget afvekslende med masser af aktiv indlæring gennem praktiske øvelser, dramatiseringer, leg, madlavning, musik og samtale. Learning by doing - Det er learning by doing, og vi bruger alle sanser i den uge, som eleverne er helt væk fra skolens vante miljø, siger Cheryl Strike. - Jeg kender ikke børnene på forhånd og har intet forhåndskendskab til, hvem der kan arbejde sammen, og hvem der ikke kan. Jeg viser dem tillid, og ofte ender det med, at børn, som ikke normalt kan få det til at fungere sammen, lykkes med deres projekter. Og deres engelsklærere siger, at de mærker store forskelle før og efter opholdet i English House, siger Cheryl Strike. English House i Hirtshals ligger i den tidligere pedelbolig på Hirtshals Kommuneskole og er præget af engelske ting. Læreren for English House fungerer også som rådgiver for skolevæsenets engelsklærere.