Enhedslisten er dumpet

REGNSKAB:Rune Lund fra Enhedslisten leverede 26.10. et surt opstød om EU’s regnskab for 2005, som EU’s Revisionsret ikke vil godkende. Men Rune Lund kender tydeligvis ikke baggrunden. Ca. 80 % af EU’s budget forvaltes af medlemslandene. Mange af disse penge kan eller vil landene ikke redegøre for, og det er her, det største problem ligger - altså uden for EU-systemet. Som så mange andre steder forekommer der simple fejl. Der kan mangle et bilag eller en underskrift det rigtige sted. Fejl eller mangler er uundgåelige med et budget på knap 800 milliarder kroner, som forvaltes i 25 lande og af mange internationale organisationer. Problemet er, at EU’s Revisionsret kræver 100 procents fejlfrihed, før den vil godkende regnskabet. Det er komplet urealistisk. I Danmark fandt Rigsrevisionen i 2004 fejl i 16 % af statens institutioner. Alligevel blev regnskabet godkendt. Revisionsrettens krav er altså for høje. Fup og svindel skal have konsekvenser - det gælder såvel i Danmark som på EU-niveau. Men simple fejl er noget andet, og man bør ikke af den grund råbe ”fup, fusk og svindel”, som Rune Lund gør det. Hvis han havde sat sig ind i sagen, ville han også vide, at det ikke længere er halvdelen af EU’s budget, der anvendes på landbrugsstøtte, men en tredjedel. Men saglighed er måske for meget at forlange fra Enhedslisten? Anne E. Jensen Medlem af Europa-Parlamentet (V)