Enhedslisten kræver at fiskeriet skal sikres

Fiskeri: Erhvervscehf Viggo Bilde har helt ret i, at den danske fiskeripolitik er tåbelig. Det er naturligvis hverken godt for miljøet eller fiskernes økonomi, at der hvert år smides fisk ud for 2,7 milliarder kroner. Der er brug for et brud med den nuværende politik, hvor reguleringen af fikseriet primært sker ved hjælp af kvoter. Fiskeripolitikken må omlægges, så den både sigter på at bevare arbejdspladser og sikre fiskebestanden. Dette kan ske med udgangspunkt i nogen af de forslag, som Hirtshals-fiskerne er kommet med. Det betyder afskaffelse af kvoterne og indførelse af fiskedage og skærpede regler over for de redskaber, som ødelægger fiskebestanden og havbunden. Der må satses på en udvikling for den del af fiskeriet, som retter sig imod at fange konsumfisk. Dette vil ramme de store trawlere, som fisker industrifisk, men skabe vækstmuligheder for mindre fiskekuttere, som fanger fisk til konsum. Herudover skal der satses på produktudvikling, sådan at en øget andel af forarbejdningen af fiskeprodukterne kan bevares i Nordjylland.