Enhedslisten: Magtmisbrug

AALBORG: - Det lugter langt væk af bureakratisk magtmisbrug, når socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) insisterer på at skulle udskifte lederen af Café Væxt på trods af brugernes og bestyrelsen protester. Per Clausen, folketingskandidat for Enhedslisten, lægger ikke fingre imellem i sin kritik af socialforvaltningens indblanding i, hvem der skal være leder i den selvejende institution for tidligere misbrugere. - Ved at henvise til socialforvaltningens behov for omstruktureringer og fastholde, at dette behov er vigtigere end brugernes behov, udviser Birgit Ekstrøm en total mangel på social sindelag, siger han. - Her kommer systemet i sandhed før mennesket. Netop de mennesker, der bruger Café Væxt, har brug for at opleve, at de bliver taget alvorligt og at der lyttes til deres synspunkter og ønsker. Der er tale om mennesker, der alt for ofte en blevet udsat for, hvad de må opfatte som systemets skalten og valten med deres liv. Per Clausen opfordrer de øvrige medlemmer i byrådets socialudvalg til at gribe ind og sørge for, at de frivillige og brugerne i Cafe Væxt får lov at beholde Allan Bach som leder, sådan som både de og bestyrelsen ønsker det. Socialudvalget blev kort orienteret om sagen på et møde i tirsdags. Men Anne-Dorte Krog (SF) bebuder, at hun har tænkt sig at følge op på sagen. - Jeg kender ikke så godt til, hvad der er sket, at jeg på stående fod kan udtale mig skråsikkert. Men umiddelbart lyder det ikke rigtigt. Socialforvaltningen skal ikke tilsidesætte en leder, som både brugerne og bestyrelsen går varmt ind for, for at en personalemæssig kabale skal gå op, siger hun. mons