EMNER

Enhedslisten: Penge til banker hjælper ikke

KØBENHAVN:Enhedslisten vil ikke støtte Bankpakke II. Partiet står som det eneste uden for aftalen. For der er ingen garanti for at skatteydernes penge reelt kommer samfundet til gode. - Regeringen siger, at de 100 mia. kr. til bankerne er en samfundspakke, men der er ingen garanti for at pengene fra staten kommer til at virke til gavn for samfundet og beskæftigelsen, siger Enhedslistens Frank Aaen. - Erfaringer fra udlandet viser, at penge fra staten primært bliver placeret i sikre papirer og lån til virksomheder til høje renter. Desuden forhindrer EU's konkurrenceregler, at danske skatteyderkroner til bankerne specifikt bruges til at skabe job i Danmark. EUs regler betyder at, uden at staten kan gribe ind, kan de investere pengene i udlandet og sende pengene til deres filialer og datterselskaber uden for landets grænser. Skatteydernes penge kan altså gå til spekulation eller investeringer i andre lande. Det er altså en højst usikker omvej at sende pengene via de private banker. Frank Aaen mener, at en samfundspakke skal gå uden om bankerne og formidles direkte af staten, som økonomer fra læreanstalterne også har påpeget som en mulighed. - Lån til virksomheder, der kommer i klemme i de private banker, kan hjælpes af en statslig kreditinstitution – det kan være under Nationalbanken eller en af de banker staten allerede har opkøbt.