Enige om at spare

Ældreforhold 25. september 2002 08:00

AABYBRO: Selv om der ikke bliver tale om et bredt forlig, er Venstre, Socialdemokratiet, SF og Borgerlisten enige om en lang række af de besparelser, som skal gennemføres på kommunens drift næste år. Det er bl.a.: Pensionister må vinke farvel til den gratis kørsel til aktivitetscentre eller genoptræning. Fremover skal de betale en pris svarende til en busbillet. Det giver kommunen årligt 288.000 kr. Forældre skal ikke længere sendes på amtets døginstituion, når det skal vurderes, om de er egnede til at være forældre. Undersøgelserne skal udføres kommunalt og i hjemmene. Besparelse 244.000 kr. SF's besparelse er 160.000 kr. Den kommunale bekæftigelsesafdeling på Industrivej 3 skal sammen med Jobformidlingsenhed Jammerbugten stå for arbejdsprøvning og bekæftigelse af folk på kontanthjælp eller sygedagpenge i stedet for Reva Aalborg. Effektivisering og styring af udgifter til støtte-kontaktpersoner indenfor socialpsykiatri. Dialog med plejehjem om ressourcer skal øges. Samlet rammebesparelse 900.000 kr. Tidlig sprogstimulering af flygtningebørn. Udgift 120.000 kr. Bufferpulje på 300.000 kr. til regulering mellem skønnet og faktiske elevtal i skolerne bortfalder. Friskoler skal betale for kommunal buskørsel. Besparelse 100.000 kr. Derudover er Venstre, Socialdemokratiet og Borgerlisten enige om at: Maden til kommunens ældre bliver dyrere. En døgnportion med seks måltider stiger fra 86 til 89 kroner, mens et hovedmåltid stiger med én krone. Årlig ekstra indtægt på 122.000 kr. Musikskolen skal spare eller øge taksterne for 200.000 kr. Skæres i ressourcer til Velkomstcenter Jammerbugten og turistkontoret. Besparelse 250.000 kr.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...