Lokalpolitik

Enige om at stramme budgettet

Der er ikke meget at rutte med, kan alle byrådspolitikere godt se

TERNDRUP:Fredag eftermiddag holdt byrådet et indledende budgetmøde på rådhuset i Terndrup, og selv om der ikke endnu er taget beslutninger, er politikerne enige om udgangspunktet: - Vi er enige om, at vi er nødt til at lave et stramt budget, for at det kan du, siger borgmester Børge Olsen (S) på sine byrådskollegers vegne. I denne afdeling af budgetarbejdet var det de enkelte fagudvalg, der fremlagde forskellige emner, hvor en samlet debat er nødvendig. Økonomiudvalget har allerede sat udvalgene til at skære tilsammen fem millioner af næste års budget. Det gælder ikke mindst socialudvalget, som takket være almindelig forholdstalsregning skal aflevere broderparten, nemlig knap 3,4 millioner. Det kommer oven i en del øvrige merudgifter, som skal indhentes. Socialudvalget står med en kæmpemæssig opgave, erkender borgmesteren: - Men det er min opfattelse, at man er indstillet på at få pengene til at passe. Et af de ømme punkter for socialudvalget er kontoen for hjælpemidler, men ifølge Børge Olsen er udvalget ved at få styr på det. Man regner nu med at indgå en ny aftale med Zealand Care for de næste halvandet år. Børn, skole og kulturudvalget skal ifølge økonomiudvalget spare 1,4 millioner, men her har man dog også lagt nye ønsker frem, som vil koste penge, blandt andet Idrættens År i 2004 og nye indsatsområder for kulturpolitikken. Børge Olsen har allerede fået bsk-udvalget med på at gøre kontoen for specialundervisning styrbar i fremtiden. Det betyder, at man får en fast budgetramme, som skal overholdes. Udvalgene har sommeren over til at finde besparelsesforslag, som skal fremlægges på det egentlige budgetseminar sidst i august. I midten af juni plejer der at forelægge en aftale mellem KL og regeringen om næste års økonomi i kommunerne. - Men jeg tror faktisk godt, at det kunne blive svært for dem at lave en aftale i år, mener Børge Olsen.