Enige om skole på Grøns mark

Overbygningsskole i Aabybro placeres ved siden af rådhuset. Måske også 10. klasse center

Der er enighed i børne- og familieudvalget om, at der skal bygges en overbygningsskole her på Grøns mark ved siden af rådhuset i Aabybro. Måske bliver der også et 10. klassecenter i forbindelse med skolen. Foto: Flemming Dahl Jensen

Der er enighed i børne- og familieudvalget om, at der skal bygges en overbygningsskole her på Grøns mark ved siden af rådhuset i Aabybro. Måske bliver der også et 10. klassecenter i forbindelse med skolen. Foto: Flemming Dahl Jensen

Et enigt børne- og familieudvalg mener, der skal bygges en overbygningsskole på Grøns mark i Aabybro - ved siden af rådhuset. Samtidig skal den røde skole på Kattedamsvej renoveres. Det fortæller Søren Brink (K), formand for børne- og familieudvalget. Den ny skole skal rumme 7., 8. og 9. klassetrin. - Måske skal den ny skole på Grøns mark også rumme et 10.klassecenter. Det har vi dog endnu ikke taget endelig stilling til, siger Søren Brink og tilføjer, at et 10. klassecenter også kan placeres et andet sted i byen. Eleverne i den ny overbygningsskole skal benytte faciliteterne i den snart ombyggede Aabybrohal. Derfor skal der etableres en sikker skolevej mellem hallen og den ny skole. Det betyder, at Banestien sandsynligvis skal føres under Aaby Søndre Gade. Hvad der skal ske med den røde skole vil afhænge af en såkaldt egnethedsundersøgelse. - Vi skal have undersøgt hvad vi kan genbruge og hvad der skal fjernes ved den røde skole, siger Søren Brink. Næstformand i børne- og familieudvalget, Morten Klessen (S), støtter også en ny overbygningsskole på Grøns mark. - Vi har sagt, at en skole skal være i det bynære område, og det er placeringen ved rådhuset også, siger Morten Klessen. Han tilføjer, at hvis skolen skulle samles på Kattedamsvej vil det medøre voldsomme problemer i forbindelse med ombygningen. - Nu kan vi bygge en ny skole og derefter renovere den eksisterende, siger Morten Klessen og tilføjer, at rent trafikalt er Grøns mark en god løsning. I følge Morten Klessen har socialdemokraterne endnu ikke taget stilling til 10. klassecentret. - Der er flere muligheder. Skal vi har ét 10. klassecenter. Skal vi have to, eller skal vi have ét center og undervisning to forskellige steder, siger Klessen. En helt ny skole i Teknologiparken var også på dagsordene på et tidspunkt. - Men det kommer ikke på tale, siger Søren Brink. Han tilføjer, at det også er besluttet at afsætte penge til ekstern konsulentbistand i forbindelse med skoleprojektet. Byrådet tager stilling til skoleprojektet i december. Klik her for at se relaterede artikler.