Lokalpolitik

Enighed er alfa og omega

Byrådet i Aalborg og amtsrådet afgør sagen i september

NORDJYLLAND:Amtsborgmester Orla Hav (S) sover normalt godt om natten. Men han vil ikke sove godt natten mellem 8. og 9. september i år, hvis Aalborg byråd 8. september har stemt for én linjeføring - og der tegner sig et flertal for en anbefaling af den modsatte linjeføring, når amtsrådet dagen efter skal tage stilling. Så truer flere års ihærdigt arbejde fra ikke mindst Orla Hav på at opnå fodslaw i landsdelen om linjeføringen for en tredje Limfjordsforbindelse nemlig med at ende med det stik modsatte resultat. Det er det ultimative skrækscenarium, som amtsborgmesteren ser det. Hvis det skulle blive situationen, er Orla Hav, siger han, parat til i amtsrådet at stemme for noget andet, end han ellers foretrækker. Simpelt hen for at undgå, at byråd og amtsråd sender hvert sit signal til staten. - Sker det, kan vi nemlig godt glemme alt om at få staten til at bevilge penge til en tredje Limfjordsforbindelse de første mange, mange år, siger Orla Hav. Amtsborgmesteren har aldrig gjort nogen hemmelighed ud af, at han personligt ser en vestlig linjeføring som den bedste. Både for den regionale trafik og for lokaltrafikken i Aalborg. En østløsning vil efterlade Aalborg med en række store, lokale trafikale problemer. Med en vestlig linjeføring får Aalborg (også) løst nogle af disse problemer, mener han. Egholm er bedst Af de to linjeføringer vest om Aalborg er Orla Hav i dag mest stemt for Egholm-løsningen. - Det er den, der griber ind i færrest menneskers liv. Derfor er det nok den, jeg vil foretrække, som det set ud i dag, siger han. Orla Hav pointerer, at han ikke er mere sikker, end at han lader sig flytte. Som omtalt på forsiden rummer den ny udgave af en paralleltunnel en række væsentlige forbedringer, som stemmer amtsborgmesteren langt mildere over for denne. Religionskrig Den anden politiske hovedperson, borgmester Henning G. Jensen (S) fra Aalborg, har modsat sin partifælle i amtsrådet ikke ytret sig offentligt om, hvilken linjeføring han selv støtter. - Det har jo til tider nærmest været en religionskrig. Jeg håber meget, at alle nu med åbent sind vil drøfte de forskellige muligheder, og så ville det være forkert af mig at lægge mig fast på én bestemt konklusion allerede nu, siger han. Men har du taget stilling? - Jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg vil gå ind for. Og jeg tror, det vil ende med, at flertallene i byrådet og amtsrådet peger på det samme. Markeringerne indtil nu tyder på, at der i Aalborg byråd er flertal for en vestlig linjeføring. Vil det sige, at du tror, dét bliver konklusionen både i by- og amtsråd? - Det er din udlægning, ikke min, siger Henning G. Jensen.