Enighed forud for topmøde

} KØBENHAVN: Der er allerede sikret enighed om et af de væsentligste emner under det kommende topmøde i det asiatisk europæiske samarbejdsforum ASEM, der indledes på mandag. Det er ønsket om en øget handel mellem EU og Asien samt bestræbelserne på at sætte fart på forhandlingerne i den igangværende frihandelsrunde under Verdenshandelsorganisationen WTO. Grundlaget for den økonomiske diskussion på topmødet blev der opnået enighed om under et møde onsdag og torsdag mellem økonomi- og handelsministrene for EU's 15 medlemslande og de ti asiatiske lande, der tilsammen udgør ASEM. Foruden en fælles interesse i at øge samhandlen har EU og Asien også fælles målsætninger på andre områder. Begge kontinenter ser en fordel i at svække USA's enorme indflydelse på verdensmarkedet, blandt andet ved at styrke den europæiske euro på det globale marked. ritzau/