Stofmisbrug

Enighed om at flytte misbrugere

AALBORG: Teknisk forvaltning er gået på jagt efter et nyt sted i Aalborg, hvor Foldbjergcentret kan udlevere metadon til byens narkomaner. Det skal ikke mere foregå i Brettevillesgade. Medlemmerne i byrådets tekniske udvalg har taget Naturklagenævnets afgørelse til efterretning. Afgørelsen siger klart, at det nuværende udleveringssted strider mod den lokalplan, der gælder for Brettevillesgade. Politikerne kunne godt have valgt at udarbejde en ny lokalplan, som gav mulighed for at metadonudleveringen kunne fortsætte. Men det mener politikerne vil være en hån mod de politiske spilleregler, og i stedet vælger de altså at flytte udleveringsstedet. - Hvorhen ved vi ikke endnu. Men det skal være et sted, som ligger tæt på byens centrum, og hvor det ikke er nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for at indrette metadonudlevering, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). Han regner med, at det nye udleveringssted er en realitet i løbet af ganske få måneder. Det var beboere i Brettevillesgade, som klagede til Naturklagenævnet over, at udleveringsstedet strider mod lokalplanen. Cirka 30 misbrugere kommer hver formiddag for at få udleveret deres daglige dosis metadon. mons