Skolelukninger

Enighed om at lukke skole

Brønderslev vil have indflydelse til det sidste

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune vil være med til at opløse fællesskabet Ungdomskostskolen Taarupgaard. Til byrådsmødet i aften, onsdag, foreslår økonomiudvalget, at børne- og kulturforvaltningen bemyndiges til at indgå forhandlinger med de tilbageværende kommuner i fællesskabet - Herning, Skive, Viborg og Århus - om opløsning. Den skal efter planen ske med udgangen af juni i år. Videre foreslår økonomiudvalget, at børne- og kulturforvaltningen bemyndiges til sammen med de andre kommuner at træffe beslutning om, hvorledes og ved hvem, opløsningen skal finde sted. Der lægges op til, at børne- og kulturforvaltningen bemyndiges til at give bestyrelsen for Taarupgaard accept af optagelse af kassekredit på foreløbig 2,5 mio. kr. under forudsætning af, at minimum Herning, Skive, Viborg og Århus kommuner giver bestyrelsen en tilsvarende bemyndigelse. Endelig er det planen at bemyndige børne- og kulturforvaltningen til eventuelt at tillade bestyrelsen for Taarupgaard, at kunne forhøje kassekreditten til det i den drifts- og likviditetsrapport, som Taarupgaards revision er ved at udarbejde. For et år siden besluttede Brønderslev at træde ud med udgangen af 2004, men det er nu planen at fortsætte til skolens lukning med udgangen af juni 2005. Brønderslev Kommune vil være sat uden for indflydelse, hvis kommunen ikke forbliver i fællesskabet frem til 30. juni 2005. Brønderslev Kommune har fortsat sæde i bestyrelsen og dermed indflydelse på driften samt på opgørelse af aktiverne. Det er planen at sælge Ungdomskostskolen Taarupgard. Brønderslev Kommunes ejerandel er 4,76 procent.