Bedsted

Enighed om at lukke Spiren i Bedsted

Et enigt omsorgsudvalg indstiller at lukke specialinstitutionen Spiren i Bedsted BEDSTED: Der skal spares 6,5 million kroner på ældre -og handicapområdet på 2008-budgettet, og politikerne i omsorgsudvalget har nu drøftet oplægget til besparelser fra forvaltningen. Det kniber for udvalget at blive enige om besparelser på ældreområdet, når det gælder lukning af ældrecentre, men de besparelser, der er lagt op til på handicapområdet, bakker et samlet udvalg op om. Et af de forslag, som udvalget er blevet enige om at indstille er lukning af Spiren i Bedsted, der er en specialbørnehave for børn med nedsat funktionsevne. Spiren har i flere år haft til huse i lokaler i tilknytning til Bedsted Skole og er normeret til seks børn. - Det er selvfølgelig ikke en beslutning, vi er glade for at træffe, men lige nu er der kun fire børn i børnehaven, og de får nu et tilsvarende tilbud på specialbørnehaven Kumlhøj i Thisted, siger udvalgsformanden Povl Bojer (K), som kommentar til indstillingen. Han er opmærksom på, at de fire børn, der er tilknyttet Spiren i dag, får en længere vej til børnehave. - På Kumlhøj er der børn i dag, som skal køre langt, for at komme til Thisted, men vi er i en situation, hvor vi bliver vi nødt til at skære et sted. Her taler vi om fire børn, der får lidt længere til børnehaven end i dag, men vi kan jo heller ikke forvente, at vi kan have et specialtilbud til alle børn lige udenfor vores dør, siger Povl Bojer. Besparelsen ved at lukke Spiren lyder på 1,5 millioner kroner. Det er nu op til Byrådet at afgøre, om Spiren skal lukke eller ej, og 1. behandling af budgettet finder sted den 18. september. @Byli.9.special.bund:Af Ann Kerol ann.kerol@nordjyske.dk