Enighed om børnehaveløsning

V. HASSING: Der er optræk til total politisk enighed, når byrådet på næste uges ordinære decembermøde ser nærmere på, hvordan problematikken med det faldende børnetal i V. Hassing skal løses. Det står klart, efter at økonomiudvalget på et møde i denne uge i enighed sagde ja til en lige så enig indstilling fra kulturudvalget om, at problemet løses ved at nednormere børnehaven Ma- riehønen fra 66 til 44 børn. Denne nednormering kan på det personalemæssige område gennemføres uden fyringer, og med enigheden i de to udvalg ser en anden af V. Hassings tre børnehaver, Kastanien, igen ud til at slippe for en truende lukning. En lukning af Kastanien var nemlig én af de fire løsningsmodeller, der er blevet overvejet i forbindelse med de fremtids-drøftelser, der har fundet sted mellem kommunale repræsentanter og børnehaverne forud for den afgørende politiske sagsbehandling. De øvrige løsningsmodeller var - ud over den valgte nednormering af Mariehønen - at sammenlægge nabobørnehaverne Mariehønen og Hvepsereden samtidig med en nednormering af Mariehønen eller at lukke Kastanien samtidig med en sammenlægning af Mariehønen og Hvepsereden. Nednormeringen af Ma-riehønen vil i 2005 give en besparelse på ca. 62.000 kr.