EMNER

Enighed om fælles menighedsråd

VUST, THORUP og KLIM: Bortset fra en enkelt blank stemme afgivet i Klim Sogn, var der opbakning til at sammenlægge menighedsrådene for Vust, Thorup og Klim sogne. De tre sogn holdt på samme tidspunkt hver et møde, hvor planerne for en sammenlægning blev gennemgået. På mødet skulle deltagerne stemme for eller imod planerne. De tre nuværende menighedsråd vil nu forelægge fusionsplanen for Kirkeministeriet, der formelt skal godkende en sammenlægning. Et nyt fælles menighedsråd vil bestå af ni medlemmer, hvor der vælges tre i hvert sogn. Det er planen, at det nye råd skal træde i funktion 1. søndag i advent 2008, oplyser de tre menighedsrådformænd Rie Skovsted, Gitte Overgaard og Dorthe Nielsen.