Enighed om skoleforslag

Udvalg foreslår, at holdtimer beskæres, lærere underviser mere og 7. klasser flyttes. Til gengæld bevares overbygninger, 4.-6. klasser, vejledende timetal og et klasseloft på 26 børn for 0.-6. årgang.

Børne- og skoleudvalget er blevet enige om et forslag til, hvordan man sparer 12 mio. kroner på årsbasis på kommunens folkeskoler. Arkivfoto: Ulrik Bang

Børne- og skoleudvalget er blevet enige om et forslag til, hvordan man sparer 12 mio. kroner på årsbasis på kommunens folkeskoler. Arkivfoto: Ulrik Bang

Et enigt børne- og skoleudvalg nåede tirsdag frem til en indstilling om, hvordan man skal spare 12 mio. kroner på årsbasis på kommunens folkeskoler. Udvalget lægger op til, at det bliver en beskæring af holdtimerne og en forøgelse af lærernes undervisningstid, der primært skal bære besparelsen. Desuden omfatter indstillingen en flytning af 7. klasserne på de skoler, der i dag har til og med 7. klasse, en besparelse på ledelsestid på 3300 timer om året, og at klassedelingstallet hæves til 28 elever, men kun i 7. til 9. klassetrin og ikke på alle klassetrin, som der tidligere var foreslået. Hermed bevares et loft på 26 børn for 0.-6. klasse. Yderligere omfatter indstillingen også en besparelse på 150.000 kroner på transport, en besparelse på 442.000 kroner på skolerne i Agersted og Serritslev, og at 10. klasse skal have tre timer mindre om ugen. Skoler bevares Til gengæld foreslås det, at det vejledende timetal i 5., 6., 7. og 8. klasse bevares - her var der ellers lagt op til en besparelse. Samtidig indebærer forslaget, at skolerne i Agersted, Thise, Serritslev og Flauenskjold beholder deres 4.-6. klasse, og Klokkerholm Skole, Asaa Skole og Toftegårdsskolen i Jerslev bevarer deres overbygninger. - Jeg synes, det er det bedst mulige resultat ud fra den opgave, vi havde. Jeg synes, vi har taget det politiske ansvar ved at afdække det sådan her, siger udvalgsformand Ole Jespersgaard (S). - Vi er kede af at dreje på holdtimerne, for her ligger mange af timerne til rummelighed. Til gengæld bevarer vi det vejledende timetal og klassedelingstal på 26 for de fleste årgange, siger næstformand i udvalget, Lone Birkmose Lex (V). Løsningen betyder, at alle skoler bidrager jævnt til besparelserne. - Med den her løsning har vi prøvet at dække så mange ind som muligt, og en procentvis besparelse ville ikke have givet et meget anderledes resultat, siger Ole Jespersgaard. Det har været vigtigt for politikerne at bevare det vejledende timetal. - Vi har kunnet læse i høringssvarene, at det var rigtigt vigtigt for skolerne, siger Lone Birkmose Lex. Ender forslaget med at blive vedtaget i byrådet, vil det overordnet set få følgende betydning for skolen, lyder vurderingen fra Ole Jespersgaard: - Det efterlader den med 27 stillinger færre. Det kan ikke blive bedre og billigere på en gang, men vi har bevaret vores skoler. Leder på alle skoler Konkret sættes grænsen for, hvornår en klasse får tildelt holdtimer, i indstillingen op fra 18 til 19 børn, og samtidig bliver der færre timer - i dag får man 10 timer om året per elev i klassen, det tal foreslås ændret til 7,5. Når det gælder lærernes undervisningstid, er det i dag sådan, at en undervisningstime udløser 2,5 lærertimer. Det tal foreslås sænket til 2,48. Politikerne foretrak den løsning frem for en anden, der har været i spil - nemlig at skære i lærernes efteruddannelse. - Det har vigtigt for os at frede efteruddannelsen, understreger Lone Birkmose Lex. Om besparelsen på ledertid gælder det, at der stadig bliver en daglig leder på alle de små skoler. De to politikere glæder sig over samarbejdet i udvalget, og at man har kunnet nå til enighed - og begge regner med at have opbakning i deres grupper. Udvalget blev desuden enige om, at der skal være en visionsdrøftelse for skolen til maj, hvor skolebestyrelsesformændene deltager. Her skal man tage udgangspunkt i de udtalelser, der er kommet fra skolebestyrelserne i forbindelse med besparelserne. Begge politikere glæder sig over, at der bliver mulighed for at snakke om skolens fremtid med fokus på at udvikle skolen. - Man kan ikke diskutere visioner samtidig med, at man også skal spare 12 mio., konstaterer Ole Jespersgaard. Et stykke tid inde i mødet kom Forhandlingsgruppen, som består af økonomiudvalget og byrådsmedlemmerne for K og DF, til stede og fik en orientering om fagudvalgets beslutning. Næste skridt i processen er, at økonomiudvalget skal behandle emnet på et møde i næste uge. På byrådsmødet 16. februar ventes en endelig beslutning om skolernes fremtid.