Enighed om sti på golfbane

På den kommende golfbane i Hvalpsund bliver der sti for gående og cyklister tværs over banen

Efter en del diskussion og klager fra enkelte beboere i Hvalpsund er selskabet, der anlægger den nye golfbane, nu blevet enige med kommunen om vejadgangen på arealet. Ifølge Kai Ole Sørensen fra selskabets bestyrelse bliver adgangen stort set sådan, som det er foreskrevet i lokalplanen. Det vil sige, at der bliver en sti for fodgængere og cyklister tværs over banen, parallelt med Tingvej, men et stykke længere mod syd, så de, der færdes på stien får udsigt over Louns Sø. I store træk vil stien følge den gamle grusvej mellem byen og skoven, men forløbet bliver dog ikke helt det samme. - Vi ville have haft vejen lukket, fordi der kørte biler på den. Det blev fodgængerne fortørnede over. Men vi har ikke noget imod fodgængere. Så nu har vi fået kommunens ord for, at vi kan lukke vejen for heste og biler, men at fodgængere og cyklister stadig kan færdes på en gang- og cykelsti hen over banen, siger Kai Ole Sørensen. Den løsning forventer han, at alle kan være tilfredse med. Politikerne i både plan- og miljøudvalget og teknisk udvalg har i hvert fald valgt at tage aftalen til efterretning.