Lokalpolitik

Enighed skyder foreningshus i gang

Vrejlev-Hæstrup Centeret er nu mere end en ide

POULSTRUP:Mandag aften havde Foreningssamvirket i Vrejlev-Hæstrup indbudt til møde omkring planlægningen af det nye foreningshus i Poulstrup. Og her var der repræsenteret en række lokale foreninger, der alle havde ønsket at få indflydelse på det videre arbejde. Erik Jess fra Foreningssamvirket bød velkommen og kunne orientere om, at der nu er taget kontakt til Hjørring Kommune, og ikke mindst at der nu er enighed blandt foreningerne i Poulstrup om at arbejde konstruktivt sammen om at få et nyt foreningshus til byen. Navnet er allerede nu bestemt til at blive Vrejlev-Hæstrup Centeret, og det skal ledes af bestyrelsen i en ny fond, Vrejlev Hæstrup Fonden. Den skal sammensættes af repræsentanter fra Poulstrup og Omegns Borgerforening, Poulstrup Badmintonklub, PV Sport 81, HUGF, Poulstrup Aktivitetscenter, Vrejlev-Hæstrup Skole, Foreningssamvirket samt endelig to borgerrepræsentanter fra bidragsyderne af borgerlån og pengegaver. Budget På mødet blev der fremlagt et budgetforslag, hvor der i øjeblikket opereres med, at Hjørring Kommune vil støtte med 1,6 mio. kr., Lokale og anlægsfonden og andre fonde ligeledes 1,6 mio. kr., og så et borgerlån på 600.000 kr. samt penge og sponsorgaver på cirka 200.000 kr. I alt et forventet beløb på fire mio. kr, som det nye hus forventet vil koste inklusive nyt inventar. I den forbindelse er der allerede nu udsendt positive tilkendegivelser fra både socialudvalget og fritids- og kulturudvalget i Hjørring Kommune. Og så skulle borgerlånene ifølge finansieringsoplægget være tilbagebetalt i løbet af 10 år, som det også skete, da hallen blev bygget. En by med idé Arne Larsen-Ledet fra Vrejlev-Hæstrup skole kunne informere om, at ideen til det nye center opstod for cirka to år siden, og allerede i september begynder så den økonomiske fase. derefter kommer projektering og endelig planlægning, hvorefter byggeriet forventes at kunne gå i gang i forsommeren næste år. - Så der er virkelig grund til at kippe med flaget, for det er ideer, der bærer, og landsbyer uden ideer sygner hen. Men landsbyer med ideer blomstrer og udvikles, sagde Larsen-Ledet og opfordrede til at kigge fremad. Næste opgave bliver at samle en gruppe repræsentanter fra foreninger og skole til et planlægningsmøde m.h.t. indsamling af borgerlån og arrangere et stort borgermøde, hvor alle planer præsenteres. Inden borgermødet vil der blive husstandsodelt et idégrundlag og en præsentation af Vrejlev-Hæstrup Centeret til 900 husstande i lokalområdet med en invitation til det orienterende borgermøde. Vrejlev-Hæstrup Skoles byggeri af et nyt mediatek går i gang i næste måned, og det er imellem dette byggeri og hallen, at det nye center skal placeres.