Affald

Enigheden haltede med hensyn til fremtidens struktur for genbrugspladser

ASAA:Var der som nævnt i artiklen ovenfor bred enighed om at fastholde en decentral skolestruktur i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune, så var der mere politisk slinger i enigheds-valsen, da det på valgmødet i Asaa gjaldt spørgsmålet om den fremtidige struktur for genbrugspladserne. Her er der i dag forskel på de to strukturer i Dronninglund og Brønderslev kommuner, og byrådskandidat Eskild Sloth Andersen (S), Hjallerup, valgte fra tilhørerpladserne at indlede dén debat med at fokusere på Geraas Anders Peter Aaen Jensen (K), der på valgmødet i Jerslev i tirsdags havde været inde på samme emne. Eskild Sloth Andersen ville i den forbindelse have K-politikeren til at melde klart ud, hvad han vil på genbrugsplads-området, og mens Anders Peter Aaen Jensen hertil svarede, at han ville have miljøstationen i Dronninglund flyttet til et andet sted - for dér at give plads til den planlagte nye golfbane ved Dronninglund Kunstcenter - så fastslog K-politikeren også, at det måske var værd at tage den nuværende, decentrale genbrugsplads-struktur i Dronninglund Kommune op til fornyet overvejelse. Delte meninger - Der er ikke udvikling i genbrugspladser. Det er der i stedet i et område som Asaa Havn, tilføjede han. Antydningen af en mindre decentral struktur på området for genbrugspladser fik på valgmødet flere til at advare imod dette, og Brønderslevs Arne M. Jensen (S) bemærkede i den forbindelse, at det er vigtigt ikke at placere genbrugspladser for langt væk fra brugerne - så disse ikke fristes til at "aflevere" deres affald andetsteds i kommunen. Hertil noterede Anders Peter Aaen Jensen sig imidlertid, at de i Aalborg Kommune sagtens kan klare sig med kun én stor genbrugsplads. Også Asaas Hans Chr. Holst (V) tog del i debatten om de fremtidige genbrugspladser, og mens han godt kunne se sig lun på tanken om at revidere strukturen, så påpegede han også, at dette skal ske ved, at der fremover fortsat skabes mulighed for lokale afleveringer af affald. - Men derudover skal vi også have to eller måske bare én stor genbrugsplads, hvor vi for alvor kan håndtere affaldet på den bedst mulige måde, tilføjede den lokale V-politiker.