Lokalpolitik

Enigt byråd bag Bøjlevej!

POLITIK:I en artikel i NORDJYSKE den 23. februar under overskriften "Kulturhusmøde holdes på SkawPubben" forsøger lokalredaktør Palle W. Nielsen sig i forskellige gætterier om, hvorvidt Skagen Kommune vil få lov til at indrette et kulturhus. I artiklen skriver han blandt andet "Et flertal i byrådet i Skagen ønsker endvidere de kommende år at bruge mange millioner kroner på at lave en ny vej uden om centrum - Bøjlevejen - så forretningerne i midtbyen slipper for alt for mange strøgkunder". For det første har et enigt byråd i adskillige år afsat midler til Bøjlevejen i budgetterne for Skagen Kommune. Så der er ikke tale om et flertal! For det andet anlægges Bøjlevejen ikke med den begrundelse, "at forretningerne i midtbyen slipper for alt for mange strøgkunder". Det er ganske utilstedeligt af en redaktør at tillægge byrådet den slags useriøse og usande motiver. Jeg vil blandt andet på den baggrund opfordre Palle W. Nielsen til fremover at lave opsøgende journalistisk arbejde, i stedet for at referere til sladder og andre usande påstande. Sluttelig må jeg bede Palle W. Nielsen om at dokumentere sin påstand om, at Skagen Kommune "har holdt lidt igen de senere år". SVAR: Jeg skal beklage, at jeg ikke kan forstå, at det Inger Støtt omtaler således "For det første har et enigt byråd i adskillige år afsat midler til Bøjlevejen i budgetterne for Skagen Kommune. Så der er ikke tale om et flertal!" som værende lig med politisk enighed i byrådet. Jeg kan ikke forstå, Inger Støtt udtrykker det på den måde, når NORDJYSKE den 14. oktober 2004 kunne skrive således om to af Venstres byrådsmedlemmer: " Skagens kommende kulturhus skal ikke indrettes i Kappelborgskolen, som skal sælges, men i stedet etableres i de tomme værksteds- og garagebygninger hos Nordjyske Jernbaner - de såkaldte remisebygninger på Markvej. Det mener ihvert fald de to byrådsmedlemmer for Venstre, Thorkild Lind og Peter Sørensen. Nogle af pengene til at etablere kulturhus i de flotte bygninger skal skaffes ved at droppe eller udsætte etableringen af en omfartfartsvej - Bøjlevejen. Vejen har kun politisk interesse, og der er vel ingen byer, der har skabt udvikling ved at sende trafikken udenom byen. Det handler jo kun om trafik i få uger om året, og til en pris af 25 millioner kroner. De penge kan bruges meget bedre, fastslår de to skagboer" Citat slut. Inger Støtt forstår heller ikke min påstand om, at Skagen Kommune har holdt igen med anlægsudgifter de senere år - i forhold til vore nye kommune-venner. Jammen prøv blot at se på Frederikshavn. NORDJYSKE har jo løbende fortalt en del om de store kulturelle byggerier i Frederikshavn. Palle W. Nielsen, lokalredaktør.