Enigt byråd bag golfprojekt

Debat lukket for offentligheden af hensyn til sælger af jorden, forklarer borgmesteren

AARS:Der var fuld enighed i byrådet forleden om at støtte projektet om en bynær golfbane nordvest for Aars. Dørene var lukkede for offentligheden af hensyn til de økonomiske drøftelser og sælgeren af jorden til den ny golfbane, der ikke ønsker salgsprisen oplyst. - Alternativt skulle vi have holdt et møde med byrådets medlemmer og projektgruppen bag golfbanen, hvor vi fik afklaret finansieringen, siger borgmester Knud Kristensen (K). Nu blev det drøftet på byrådets møde, hvad konsekvenserne ville være, hvis kommunen købte jorden til golfbanen. Det ville ifølge borgmesteren have betydet, at kommunen skulle deponere et tilsvarende beløb hos staten. En anden hurdle klarede byrådet ved at yde garantien til projektet, idet Låne- og Anlægsfonden stillede som betingelse for at gå ind i projektet med flere millioner kroner, at der var tale om et tværkulturelt projekt. Altså ikke kun golf. Desuden ville det vare et halv til trekvart år, før fonden kunne behandle sagen. - Derfor fandt vi frem til den konstruktion, at kommunen yder en garanti. Det er jo en golfklub, og den er stillet som enhver anden idrætsforening, fortsætter Knud Kristensen. Bag projektet står en række folk, som alle spiller golf i Himmerlands Golf- og Countryklub i Gatten. Det kniber for dem i højsæsonen at komme til i Gatten. Derfor bliver de henvist til at spille i Sebber eller Hvalpsund, og det bliver betalt af klubben i Gatten, når der er mange golfspillere fra Norge, Sverige og Tyskland samt dem, der bor ved banerne i Gatten. - Jeg tænker også på, at vi jo har et golfkollege på Erhvervsskolerne. Eleverne her spiller i Gatten. De vil også have glæde af en golfbane i Aars, fastslår borgmester Knud Kristensen. Den kommunale garanti er på tre millioner kroner for den ny golfklubs husleje i den første tid efter banernes anlæg. Hele projektet omfatter en træningsbane, som kan være klar til august næste år og dertil en 18 hullers bane om to år. Prisen er anslået til 25 millioner kroner. For at det kan løbe rundt, er der i projektet regnet med 700 - 800 medlemmer i den ny golfklub. Golfanlægget er tænkt placeret nordvest for Aars i området fra Industrivej, forbi Vestvej og Nordvestvej op til Aggersundvej. Det er allerede indtegnet i den kommuneplan, som har været ude i høring og for at blive gennemført skal der udarbejdes en lokalplan for området. Det arbejde går ifølge kommunaldirektør Keld Jørgensen i gang mandag.