Lokalpolitik

Enigt byråd flytter ungdomshuset

Sct.Georgs Gården bliver hjemsted

BRØNDERSLEV:Mange års snak er nu forhåbentligt slut. Et enigt byråd har sagt ja til, at der senest 1. september åbner ungdomshus på Sct. Georgs Gården, og at den tidligere Flyma-bygning i Østergade sælges. Formand for børne- og kulturudvalget, Ole Jespersgaard (S), sagde, at sagen nu forhåbentligt falder på plads. - Og vi ender nu, hvor vi begyndte. Sct. Georgs Gården var nemlig også for nogle år siden inde i billedet. Ole Jespersgaard understregede, at de unge skal inddrages i planlægningen, ligesom han mener, at der skal nedsættes et ungdomsråd. - Når man snakker med de unge, er der behov for et sted, hvor de kan holde fester. Dels med levende musik, dels diskoteksmusik. - De unge har brug for et sted, hvor de kan opholde sig, sagde Ole Jespersgaard, der også mener, at den forebyggende indsats skal øges, og at det hænger sammen med ungdomshus-spørgsmålet. Ole Jespersgaard lagde ikke skjul på, at han gerne så en styrkelse inden for gademedarbejder-området. - Nu kan vi forhåbentligt gå til valg med god samvittighed, sagde han. Henning Jørgensen (SF) påpegede, at et ungdomshus på Sct. Georgs Gården ikke er samme ungdomshus, som der var planlagt i Østergade. Gitte Krogh (V) konstaterede, at byrådet i syv år har debatteret ungdomshus. - Jens Fjendbo Jensen og jeg har sat debatten i gang om placeringen. Jeg er glad for, at der nu findes en løsning, som alle kan bakke op om, sagde hun. Gitte Krogh understregede, at det skal være et ungdomshus, hvor unge mødes på tværs. - Det skal være ressourcestærke og ressourcesvage unge, der mødes her, sagde hun. Men vi har et problem omkring ungdoms-kriminalitet, hvis vi læser pressens udlægning. Også Karsten Frederiksen (K) er tilfreds med, at der er opbakning til ungdomshus-projektet. - De økonomiske rammer er sprængt, og derfor er det vigtigt, at der findes en løsning. Niels-Erik Østergaard (UP) kaldte sagen om ungdomshuset for en ko-vending. - Jeg glæder mig til, at der kommer et projekt i gang, som de unge har behov for. Det projekt, der tidligere har været på bordet, er stort og urealistisk. Et projekt til syv-otte mio. kr. er ikke økonomisk forsvarligt. Karl Emil Nielsen (DF) tror også på, at projektet bliver en succes. - Jeg tror, at de unge vil føle, at ungdomshuset vil være et godt sted at være. Jan Hartmann Hansen (V): - Jeg havde gerne set, at ungdomshuset havde været tæt på idrætsanlæg, men der er grønne områder. I Østergade var en skaterhal højt prioriteret, men det er ikke en skaterhal, der står øverst på ønskesedlen i dag. Arne M. Jensen (S) understregede, at ungdomshuset skal står klart 1. september. Ole Jespersgaard glædede sig over, at alle i byrådet står sammen om dette projekt.